Projecten istaDES

17.08.2017

Als zusteronderneming van ista Nederland is istaDES sinds augustus 2016 de dienstverlener en professionele partner voor het beheer en management van uw energie-installaties. istaDES staat voor DUURZAAMHEID, CONTINUÏTEIT en TRANSPARANTIE. De organisatie staat daarmee garant voor volledige ontzorging in beheer, klantcontact en de technische en financiële processen. Veel beheerders werken voor verbruiksafhankelijke afrekening samen met ista Nederland. Een goed beheer van de energie-installatie is hier weliswaar nauw aan verbonden, maar is een andere 'tak van sport'. istaDES heeft alle kennis en kunde in huis om dit beheer geheel van u over te nemen, waardoor het rendement van uw energie-installatie verbetert en uw risico's worden verkleind.

istaDES heeft inmiddels tientallen projecten in beheer waarvoor zij uiteenlopende werkzaamheden verricht.
Onderstaand treft u een van deze projecten aan.

Locatie Amstelveen

De locatie Salamander te Amstelveen betreft de woningen in blok 1 met de huisnummers 1 tot en met 65, blok 4 met de huisnummers 98 tot en met 118 en blok 5 met de huisnummers 120 tot en met 140 aan Salamander.

Systeem

Blok 1 heeft een collectief energieopwekkings-systeem bestaande uit een eigen wko met warmte-pomp, zonnecollectoren en cv-ketels.
Blok 4 & 5 hebben gezamenlijk een collectief energie- opwekkingssysteem bestaande uit een eigen wko met warmtepomp, zonnecollectoren en cv-ketels. In de woningen is er een afleverset aanwezig met één thermostaat in de woning. De afleverset is voorzien van een warmtewisselaar voor het bereiden van warm tapwater.  

Vraagstuk opdrachtgever

Mede door de komst van de Warmtewet en de implementatie van de vereisten daarbinnen wil de opdrachtgever de collectieve wko-installatie voor haar woningen goed laten beheren. Daarnaast waren door de bewonerscommissie klachten geuit over het functioneren van de installatie en vragen gesteld met betrekking tot de afrekening van het energieverbruik.

Doel

De kernzaken in het proces zijn signaleren, informeren, prognosticeren en acteren. Afwijkingen (storingen / klachten) worden gesignaleerd, de corporatie wordt geïnformeerd en indien van toepassing ook de bewoners. Prognosticeren gebeurt op basis van het opstellen van MJOP’s (meerjarenonderhoudsplannen) waardoor onverwachte grote uitgaven worden voorkomen en budgeten nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. Vervolgens wordt geacteerd door geplande werkzaamheden correct en op het juiste moment te laten uitvoeren. Dit levert niet alleen een financieel voordeel op voor de corporatie, maar geeft ook rust in de organisatie. Zo is in de eerste helft van 2017 het aantal storingen met 30% afgenomen.
Het doel van de werkzaamheden is optimale prestaties garanderen van de collectieve wko-installatie en een adequate afhandeling van storingen en klachten, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Een niet onopgemerkt en belangrijk winstpunt: het vertrouwen van de bewoners in het functioneren van de installaties wordt weer gewonnen.

istaDES biedt oplossingen op basis van kennis en ervaring, zowel op inhoud als proces.
Onze acties zijn daarbij altijd gericht op het ontzorgen van de klant en tevreden bewoners.

Evert Treur
Operationeel manager istaDES

Geboden oplossingen istaDES

istaDES biedt oplossingen op basis van haar kennis en ervaring, zowel op inhoud als proces. Dit vormt precies de basis waarop istaDES haar werkzaamheden uitvoert als het gaat om goed en verantwoord verzorgen van het technisch en financieel projectbeheer. Een sprekend voorbeeld hiervan is onder andere de locatie Salamander. Naast het technisch en financieel beheer is er voor deze locatie geadviseerd in de afrekening van het energieverbruik en wordt de installateur ondersteund bij de klachtenafhandeling en verbetervoorstellen. Het vraagstuk is met succes opgepakt. Op dit moment (augustus 2017) worden de werkzaamheden en optimalisaties afgerond.

Schouwing:
Na afronding van de werkzaamheden en optimalisaties aan de installatie is de schouwing gepland in september 2017. Deze schouw is noodzakelijk om de beoogde kwaliteit te toetsen en te borgen.

Rapportages:
Ieder kwartaal worden rapportages gemaakt en verstrekt aan de regioverantwoordelijke van de corporatie. De rapportages geven inzicht in zowel de financiële, technische als operationele stand van zaken alsook in de verleende klantenservice.
Wat kunt u o.a. terugvinden in de kwartaalrapportage?

• Wat er in het betreffende kwartaal aan de installatie is uitgegeven. Denk hierbij aan offertes, opdrachten en facturen van de installateur.
• Aantal gemelde storingen (aantal en soort)
• De uitgevoerde reparaties aan de installatie
• Toetsing aan wet- en regelgeving
• Meting en Monitoring ketelhuis: Wat is het rendement van de installaties (bron, warmtepomp)

 

 Hier treft u meer case studies aan van istaDES.