Stap voor stap verduurzamen

06.01.2020

Namens ons gehele team wens ik u een fantastisch 2020 toe. Ik hoop dat u net als ik terugkijkt op hele mooie feestdagen en klaar bent voor alle uitdagingen die komend jaar met zich meebrengen. Want dit zijn er nogal wat, waarbij ik me beperk tot datgene wat onze markt in het hart raakt. Namelijk, de energietransitie.

Een groen Nederland

Nederland moet gasloos zijn en nauwelijks nog broeikasgassen uitstoten in 2050. Men zoekt naar potentiële alternatieven zoals waterstof, WKO-installaties en warmtepompen. Met elkaar zijn we flink aan het pionieren, maar een ‘game changer’ lijkt er nog niet te zijn. Wel is het daarbij essentieel dat de CO2-emissie per direct wordt teruggedrongen. Dat heeft erin geresulteerd dat er vorig jaar door diverse doelgroepen massaal werd gestaakt op het Malieveld. Naast deze klimaatdiscussies en -protesten heeft dit inmiddels ook grote gevolgen voor de bouw, een enorme domper voor o.a. woningcorporaties ten tijde van een stevige wooncrisis.

Stap voor stap verduurzamen

Het is belangrijk dat wij als stakeholders met elkaar in gesprek blijven en duurzame ontwikkelingen stap voor stap doorzetten. Waarbij data van uw energie-installaties van wezenlijk belang is, want naast nieuwbouw en volledig groene installaties betreft het merendeel van de woningen bestaande bouw. Hoe houden we deze woningen met elkaar ook betaalbaar in combinatie met de verduurzamingsdoelen en hoe rendabel is het om veel te investeren in oudbouw? Vaak blijkt dat beheerders zelf niet goed weten hoe hun installaties renderen. Hier valt nog veel te winnen zonder grote investeringen, bijvoorbeeld door middel van een betaalbaar energieregistratie- en bewakingssysteem. Door onder andere veranderende wet- en regelgeving lijkt een juist beheer van energie-installaties als steeds complexer te worden ervaren. Door uitbesteding van het beheer kan de vrijgekomen tijd aan andere zaken worden besteed, die bijdragen aan een comfortabele woonomgeving voor uw bewoners.

Deze ontwikkelingen zorgen ook voor ontwikkelingen bij ista. Wij schuiven steeds meer van hardware leverancier en energie-afrekenbedrijf door naar adviseur en leverancier van diensten rondom het energievraagstuk. Dus proactief meedenken met onze klanten en daar waar nodig dan wel gevraagd actie ondernemen. Daarnaast zullen we de ontwikkelingen van de Warmtewet nauwlettend in de gaten houden.

Ook 2020 belooft dus weer een interessant jaar te worden. Ik blijf er samen met mijn collega’s graag over in gesprek met u. Zo ook tijdens de komende editie van de VSK van 4 t/m 7 februari, in hal 10 vindt u ons op stand D040. Ik heet u daar van harte welkom.

Hartelijke groet,
Jörg Plönissen