Inzicht

Bij “Perspectief”, kijken we naar de wereld die vervlochten is met onze dagelijkse business: Wat zijn de kaders die worden vastgesteld vanuit de politiek? Wat gebeurt er op de internationale markt? Wat denken de experts? Gebeurtenissen worden getoetst vanuit diverse invalshoeken die resulteren in nieuwe perspectieven en kansen.