Innovatieve ontwikkeling Mijnketelhuis

29.06.2017

In Nederland zijn ~1.000.000 collectieve verwarmde woningen waarvan ~500.000 zijn gebaseerd op gasverwarming. Veel van deze woningen bevinden zich in de sociale huursector. Betaalbaarheid voor huur en energie staan in deze sector hoog op de agenda. De huiseigenaren van deze woningen, vaak woningcorporaties, zijn onze belangrijkste klanten. Naast het vraagstuk van de betaalbaarheid in de sector, is er in Nederland wetgeving -de Warmtewet- die huurders beschermt tegen onredelijk hoge energiekosten in collectief gestookte complexen. Betaalbaarheid en energiebesparing beginnen met inzicht bij de bron!

Mijnketelhuis, de oplossing voor volledige transparantie in het ketelhuis

Om onze klanten te helpen bij het oplossen van hun betaalbaarheidsproblematiek en óók in hun efficiency doelstellingen, heeft ista Nederland in 2016 een tool ontwikkeld, die zowel het energieverbruik als de productie van warmte transparant maakt: Mijnketelhuis. De eerste stap in het creëren van transparantie was daarmee gezet. Deze oplossing presenteert zowel in grafische vorm als in data output wat het prestatieniveau van uw installatie is, zodat u precies weet of er nog optimalisaties mogelijk zijn.

Continuering warmtecomfort en energiebesparing

De basis input voor de tool zijn half uur meetwaarden, die via onze AMM infrastructuur worden uitgelezen. Daarnaast wordt zichtbaar gemaakt welke invloed lokale weersinvloeden, zonne-energie panelen, etc. hebben. Alle gegevens worden in een heldere grafiek gepresenteerd, die de energiestromen in de installatie laten zien gedurende een door de gebruiker gekozen periode. Op basis van dit programma, worden prestaties van de installatie zichtbaar en kunnen deze eenvoudig afgezet worden tegen het overeengekomen gewenste niveau, teneinde efficiëntieverbeteringen in te kunnen zetten. Efficiëntieverbeteringen, die kunnen leiden tot een energiebesparing tussen 15% – 35% en een continuering van het warmtecomfort voor uw huurders. De tool Mijnketelhuis is onder andere toepasbaar voor:

  • Ketelhuizen
  • Warmtepompen
  • Gasabsorptiepompen
  • Bivalente systemen
  • Aardwarmte
  • WKO installaties
  • Houtsnipperinstallaties

OpenTherm

Om ervoor te zorgen dat ook het disfunctioneren van een energie-installatie volledig inzichtelijk is, was het nodig om meer gegevens uit de installatie te halen dan alleen verbruiken, zoals realtime inzicht in alle beschikbare digitale details van uw cv-installatie en een instant alarmering via SMS en/of Email zodra een ketel vergrendelt.  De ICT collega’s van ista Nederland ontwikkelden hiervoor een OpenTherminterface, waardoor exact bepaald kan worden wat er in de installatie gebeurt.
Deze functionaliteit maakt het mogelijk voor een installateur zijn onderhoudstaak doelgericht te plannen. De openTherm functionaliteit is de oplossing voor onze klanten om te kunnen voldoen aan de eisen die op het gebied van warmtelevering aan hen worden gesteld. Niet alleen ingegeven door de Warmtewet, maar ook inspelend op de verwachtingen van de huurders. Sinds 2016 is ista Nederland lid van de Stichting openTherm; het OT van ista is inmiddels gecertificeerd door de openTherm Association.

“Mijnketelhuis is een uitstekende tool om controles uit te oefenen op de werking van onze cascade geschakelde ketels.

Of de warmteafgifte juist is of dat we het beoogde rendement behalen zijn zaken die voor ons eenvoudig inzichtelijk zijn geworden, doordat we nu op afstand inzicht krijgen in onder andere de aanvoer-/retourtemperatuur en eventuele storingen.”

Jeffrey Roerhorst, Bo-eX

Alarmering voorkomt klachten

De tool biedt u de mogelijkheid intoleranties of grenswaarden in te geven. Worden deze waarden bereikt dan worden u en/of uw installateur via e-mail of sms hiervan direct in kennis gesteld. Deze 24/7 alarmfunctie, bij een afwijkende flow of watertemperatuur, maakt snel reageren mogelijk. Hierdoor voorkomt u klachten van uw eindgebruikers!

Internationale oplossing door kennisdeling

ista Nederland heeft inmiddels een pilot uitgevoerd van Mijnketelhuis in ons zusterland Spanje, waar de verwarming voornamelijk is gebaseerd op stookolie. Het pilotproject was zeer succesvol, waarna onze Spaanse collega’s op zoek zijn gegaan naar meerdere pilots in hun land.