Inzage in de prestaties van de energie-installatie

04.10.2018

Woningcorporaties staan momenteel voor een grote uitdaging bij de verduurzaming van het woningbezit en de keuze voor een installatie concept. Logisch, want het gaat om enorme investeringen waarmee we met elkaar werken aan een energieneutraal Nederland. Zo publiceerde Aedes onlangs een interessant artikel 'verduurzaming onbetaalbaar voor woningcorporaties'. Met een gemiddeld energielabel A in 2030 en de doelstelling om energieneutraal in 2050 te zijn is er geen tijd te verliezen.

Beheer van de energie-installatie

WKO, all-electric, hybride opstelling, warmtepompen en nul op de meter. De keuze is enorm. Er wordt veel geïnvesteerd in duurzame installaties, maar hoe functioneren ze nu eigenlijk? Het meten van prestaties van deze energie-installaties creëert voor een vastgoedbeheerder waarde op meerdere vlakken. Actief beheer zorgt namelijk voor goed renderende installaties en lagere woonlasten. Behaal maximale energiebesparing door het rendement en de technische prestaties van uw energie-installatie(s) actief te monitoren.

Energie management systeem

Door de verschillende installaties in de praktijk te monitoren ontstaat veel data. Deze data kan ons helpen tijdens het beheer, maar ook als onderbouwing voor toekomstige investeringen. Welke energieconcepten zijn succesvol genoeg om opnieuw toe te passen? Het gebeurt namelijk maar al te vaak dat een installatie na oplevering niet het gewenste resultaat geeft.

Een praktijkvoorbeeld: Er is door de corporatie een keuze gemaakt voor bijvoorbeeld een WKO-installatie die nog deels ondersteund wordt met een gasketel. Regelmatig gebeurt het dat de WKO om diverse redenen in storing gaat. De ketel springt gelukkig bij, dus niemand merkt direct wat, er is immers gewoon warmte. Tot zover alle partijen tevreden. Totdat na een halfjaar de financiële balans wordt opgemaakt en de bewoner een fors hogere afrekening krijgt.

Zo zijn er legio praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat met een energie management systeem veel winst te behalen valt.

“Ik schets het nu vrij zwart/wit”, zegt Martin Hilkhuysen. “Zelf kom ik uit de corporatiewereld en installatiebranche en ken de uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken. Door het ontbreken van energie management was er te weinig inzage in de prestaties van de installatie, om tijdig en efficiënt in te grijpen. Vaak zijn er verschillende GBS (gebouw beheer systeem) systemen in het woonbezit, maar ontbreekt één centrale portal waarbij alle prestaties van de installaties inzichtelijk zijn. Kleinere complexen (< 60 woningen) hebben vaak niet eens een GBS, omdat de kosten meestal hoger zijn dan de baten.”

ista heeft met de komst van de Warmtewet enige tijd geleden Mijnketelhuis gelanceerd: Een tool waarmee vastgoedbeheerders en/of installateurs inzage krijgen in de prestaties van de energie-installatie. Immers kan optimaal rendement alleen maar behaald worden met een reëel beeld van de prestaties.

“In retroperspectief kan ik zeggen dat Mijnketelhuis een goed hulpmiddel voor regievoering was geweest in mijn vorige functies. Hier was ik o.a. verantwoordelijk voor het investeren in en beheren van installaties en contractmanagement. Je doet er alles aan om een hoge energieafrekening te voorkomen en hebt daarom behoefte aan één gebruiksvriendelijk prestatieoverzicht van je installaties, om waar nodig te fine-tunen of verder actie te ondernemen.”

Een Energie Management Systeem is toch niets nieuws?

“Klopt, persoonlijk denk ik dat onze tool Mijnketelhuis interessant is, omdat via één portal het benodigde inzicht wordt gegeven en de techniek ervan universeel toepasbaar is. We maken zo veel mogelijk gebruik van data uit bestaande hardware. Dat maakt de tool ook financieel interessant, want de klant wil niet betalen voor extra features die in de praktijk vaak niet gebruikt worden. Mijnketelhuis is geschikt voor huidige en toekomstige energie-installaties. Denk daarbij aan: WKO, all-electric warmtepompen, zonnepanelen, etc.”

Wat is jouw rol bij ista?

“Ik houd mij voornamelijk bezig met de tool Mijnketelhuis en de ontwikkeling ervan. Het is daarbij vooral belangrijk de behoeften van de klant inzichtelijk te krijgen. Zo hebben wij op verzoek vanuit de sector een managementrapport geproduceerd. Één helder overzicht waarmee KPI’S met de contractpartner van de installatie overeen kunnen worden gekomen en doelstellingen geborgd, zoals: vermindering van de CO2 uitstoot. De klant kan een keuze maken de regievoering op energie management in eigen beheer te houden of uit te besteden. ista begeleidt haar klanten in dit proces waar nodig.”

“Ook voer ik momenteel gesprekken met onze klanten over de toegevoegde waarde van Mijnketelhuis. Samen verkennen wij de tool. Ik bespreek met hen waar de behoeften en uitdagingen liggen, hiermee komen wij met een oplossing voor een bestaand probleem. Met de data die Mijnketelhuis genereert kan zo een benchmark worden opgezet voor het in beeld brengen van de prestaties van de verschillende energie-installaties en gebouwen. Het is belangrijk om dergelijke kennis te delen, omdat dit helpt bij het maken van de juiste keuze voor een duurzaam concept in de toekomst.”

Toekomst voor Mijnketelhuis

“Ook al zijn wij tevreden met de bestaande features van de tool, blijft de afdeling IT o.b.v. marktonderzoek en feedback van klanten de tool doorontwikkelen. Daarnaast is het goed om te zien dat vanwege de universele toepasbaarheid van de tool, diverse landen zoals Duitsland, Spanje en Tsjechië, Mijnketelhuis met weinig aanpassingen hebben overgenomen.”

Diverse behoeften en installaties, één oplossing! Wil u meer informatie over Mijnketelhuis en inzichtelijk krijgen wat de meerwaarde voor uw organisatie is? Neem dan contact op met Martin Hilkhuysen en bel voor een afspraak op tel: 06 55219216.

Lees hier het Aedes artikel over het vraagstuk dat de huidige afspraak rondom verduurzaming onbetaalbaar voor woningcorporaties is.