ista Nederland en DWA Insight vinden elkaar in istaDES...

12.01.2018

Langzaamaan maakt de markt kennis met istaDES, zusterbedrijf van ista Nederland, en wordt deze organisatie een bekende partner als het gaat om de ontwikkeling en het beheer van energie-installaties. In de afgelopen twee jaar hebben vele klanten al diverse installaties in beheer gegeven van istaDES. Om de juiste kwaliteit te kunnen leveren werkt istaDES hierin samen met advies- en consultancybureau DWA. Wie zijn nu de stuwende krachten achter deze organisaties en wat maakt dat zij elkaar hebben gevonden. In gesprek met Paul van Dartel (istaDES) en Eloi Burdorf (DWA)

Paul van Dartel

Paul is vanaf augustus 2016 de Unit Manager van istaDES. Al sinds 2002 is Paul werkzaam binnen de Nederlandse energiesector. Zo is hij onder andere verantwoordelijk geweest voor de liberalisering van de kleinverbruikers bij de REMU. Klachtenmanagement was hierbij zijn grootste aandachtspunt. Paul zette zijn carrière voort bij Vestia van 2009 tot 2016 met als doel duurzame energie te professionaliseren. De Vestia portefeuille werd ondergebracht bij Corporatie Energie Beheer (CEB), waar hij vanaf begin 2014 tot eind 2015 de functie van directeur bekleedde. Het opzetten en beheren van het gehele proces rondom energie-installaties is het werkgebied van Paul. Als geen ander kent hij de behoeften op dit gebied binnen corporatieland. Deze ervaring komt uitstekend van pas bij het werkgebied van istaDES.

Eloi Burdorf

Eloi is adviseur en directielid bij DWA. Zijn ambitie is om woningen, gebouwen en installaties duurzaam en optimaal te laten functioneren. Vanuit DWA hebben we meer dan 30 jaar kennis, ervaring en data(!), die wij in willen zetten, om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het besef dat dit niet alleen een technisch vraagstuk is, maar juist ook een bedrijfskundig (financieel) en organisatorisch (samenwerking) vraagstuk, is de rode draad in zijn werkzaamheden. Van begin af aan is Eloi betrokken bij vraagstukken rond gebiedsontwikkeling, ESCO’s en beleidsmatige vraagstukken vanuit overheden.

Denken vanuit businessmodellen helpt om zaken echt in beweging te krijgen en los te komen van rapporten en studies. Dit is wat Eloi noemt: duurzaamheid werkend maken. Fantastisch toch!

Waarom istaDES

In de markt is een enorme behoefte om beheer en ontwikkeling van duurzame energie-installaties professioneel te kunnen uitbesteden. Niet in eenheidsworst, maar juist in maatwerk: elke organisatie werkt anders en heeft behoefte aan anders samenwerkingsmodellen. Dit maatwerk kan istaDES leveren omdat zij geen geld verdient met financiële constructies, maar toegevoegde waarde levert vanuit de inhoud.

“We zijn dit nu twee jaar geleden gestart. In de afgelopen periode hebben we maar liefst ruim 7000 woningen in beheer en ontwikkeling gekregen bij een tiental woningcorporaties. Tijd om de markt te vertellen dat we er zijn!  Dat we nu pas naar buiten komen is omdat wij geloven in eerst doen en dan pas vertellen!

Klanten die wij hierin ontzorgen zijn echt tevreden en gaan graag voor langere termijn de samenwerking met ons aan. Dat is voor ons een goed signaal dat we hun ‘probleem’ echt snappen. Zwart / wit gezegd krijgen wij betaald om het complete energievraagstuk voor corporatie en bewoners ‘in control’ te houden, dat maken we waar en dat is een vastgoedeigenaar heel veel waard!”, zo vertelt Paul.

Gezamenlijke kernwaarden

Behoorden deze werkzaamheden in het verleden, logischerwijs, tot het portfolio van de energiebedrijven, vandaag de dag zien we deze partijen een terugtrekkende beweging maken en zich toeleggen op hun core-business. “Wij hebben dit signaal en de prangende vraag uit de markt opgepakt. We zijn er met volle overtuiging ingegaan en kunnen de gewenste vakmanschap, snelheid van handelen en betrouwbaarheid garanderen. Dat zijn onze gezamenlijke kernwaarden waar een klant op kan vertrouwen. Ook zien we dat er in de markt een enorme behoefte is aan integraal denken en dat de fases van ontwikkeling en beheer van energie-installaties niet ontkoppeld dienen te worden. Het zijn niet alleen vastgoedbeheerders die ons benaderen, ook de mensen van ontwikkeling. Het gaat immers ook om de zekerheid van prestatiegaranties vooraf en dat is één van onze usp’s: ontwikkelen vanuit wat er in de exploitatiefase moet gebeuren. Deze kopzorg van de markt pakken wij in alle ‘soberheid en degelijkheid’ op. Zonder franje. We doen de goede dingen en zetten ons volledig in voor het woongenot van de eindgebruiker. Top of the Bill: de installatie moet gewoon goed zijn en moet goed werken, daarmee creëren we tevreden eindgebruikers.”, aldus Eloi.

Waarin onderscheidt istaDES zich van andere partijen?

Er zijn meerdere partijen die iets soortgelijks doen. Maar er is verschil…
Paul en Eloi vertellen: “Wij hebben jarenlange ervaring met het ontwerpen van energiesystemen en woningen, wij kennen de klantvragen en hebben verstand van de installatie- en leverancierswereld zowel qua markt als qua inhoud. De snelheid waarmee we werken en het totaalpakket dat we leveren is absoluut een pré. We kunnen volume goed aan en toch maatwerk leveren. We kijken primair naar de klantbehoefte. Verwacht van ons geen fancy business, we leveren degelijke diensten en kunnen flexibel en vooral transparant samenwerken, ook met de bestaande onderhoudspartijen van een klant. Die contacten zijn immers al vertrouwd. Wij bepalen de kaders, begeleiden de installateur en garanderen de energieprestaties.”

Graag drinken wij een kop koffie met u, horen graag uw wensen aan en leggen ons concept aan u uit.

Tot ziens op de VSK!

Paul en Eloi

Kop koffie op de VSK

Wilt u nader kennismaken met de mensen van istaDES en bespreken wat zij voor uw organisatie kunnen betekenen? Bezoek ons op de VSK in de jaarbeurshallen in Utrecht. U vindt ons in Hal 10, standnummer D040.
“Graag drinken wij een kop koffie met u, horen graag uw wensen aan en leggen ons concept aan u uit. We vertellen u wat we in de afgelopen jaren hebben ‘uitgespookt’ en waartoe dat heeft geleid. En bedenk: in het kader van duurzaamheid past het niet om daar nog 10 of 15 jaar de tijd voor te nemen. Het moet nú gebeuren en daar helpt istaDES u graag bij!”.

Tot ziens op de VSK 2018!

Een duurzame groet van Paul en Eloi.

Meld u zich hier aan voor een gratis toegangskaart voor de VSK.