DeaweB en istaDES slaan handen ineen

24.10.2017

In 2015 kwam DeaweB tot stand, een samenwerkingsverband van 5 woningcorporaties in de regio West Brabant, met als concreet plan om de warmte-koude installaties (WKO) te outsourcen. De praktijk van de deelnemers aan DeaWeb wees uit dat het zelf beheren van de installaties complex is en dat veel installaties suboptimaal draaien. Jan Schouw, Adviesbureau de Volharding, en Pierre Hobbelen, bestuurder van Thuisvester, hebben aan de wieg gestaan van de oprichting van DeaweB. En niet voor niets. Jan begon zijn loopbaan als ecoloog en na een aantal omzwervingen werd hij ambtenaar milieu van de gemeente Breda. Ook toen waren er al ambities om woningen energiezuiniger te maken. In die tijd stond dat nog behoorlijk in de kinderschoenen, maar langzaamaan kwam het besef dat er op vele fronten winst te behalen viel.

Na zijn overstap naar de commerciële wereld, waarin aanvankelijk technisch advies, regelgeving en financiële middelen de drijvers waren, werd steeds meer duidelijk dat ook samenwerking tussen partijen georganiseerd moest worden. Vanuit zijn contacten met woningcorporatie Thuisvester kende Jan Schouw de ambities van deze corporatie, maar ook de nodige zogeheten ‘hoofdpijndossiers’ die voornamelijk te maken hadden met het beheer en onderhoud van hun WKO-installaties. Al gauw bleek dat Thuisvester niet de enige corporatie was die tegen deze problemen aanliep. De wens deze problemen met elkaar op te pakken heeft uiteindelijk geleid tot het samenwerkingsverband DeaweB. De 5 lokale corporaties, die zich verenigd hebben in DeaweB zijn Thuisvester, Meander, Woonvizier, Leystromen en Woonkwartier. Jan Schouw werd gevraagd te adviseren en ondersteunen bij het outsourcen van de installaties. Belangrijkste doel is de continuïteit van energielevering aan de eindgebruikers te waarborgen en energiekosten te besparen.

Jan Schouw: “De kracht van DeaweB zit ‘m in de kleinschaligheid. Collectieve problemen kunnen in alle openheid besproken worden. Het DeaweB-concept is goed te stempelen op andere collectieve samenwerkingsverbanden.”

istaDES

De rol van Jan was om de juiste partij te zoeken die dit beheer zou kunnen overnemen. Niet zozeer overname in bestaande vorm, maar vanuit de gedachte: hoe kan het beter, hoe sluiten we aan op de eisen van de Warmtewet en hoe kunnen we de corporaties geheel ontzorgen en tegelijkertijd goed blijven informeren. Een outsourcingspartner werd gevonden in istaDES, zusterorganisatie van ista Nederland. “De mensen van istaDES ken ik al geruime tijd en hebben veel kennis van zaken en ervaring met techniek, maar kennen ook de pijnpunten op energiegebied van woningcorporaties. Woningcorporaties hebben op het gebied van energieprestaties een behoorlijke taak te verrichten, maar soms te weinig expertise in huis. En worstelen dus met die opgave. Vanuit DeaweB werken we als projectgroep samen. Deze groep bestaat uit de teamleiders Vastgoed van de deelnemende corporaties. De projectgroep is zeer content met de kennis en ervaring van istaDES. Niet alleen de woningcorporatiebranche, maar de gehele utiliteitswereld voelt dit ‘gat’. istaDES kan ook hier een waardevolle taak verrichten.” zo geeft Jan Schouw aan.

Van Onderhoudscontract naar Energieprestatiecontract 

 De werkzaamheden van istaDES gaan veel verder dan het overnemen van onderhoudscontracten en het aansturen van de installateur. Van belang is continuïteit en transparantie in de energielevering. Of het nu gaat om monitoren en beoordelen van de energetische prestaties, preventie onderhoud of storingen. Jan Schouw: “De meeste energie-installaties draaien op een onderhoudscontract; dat betekent dat een installateur pas wordt ingeschakeld bij een storing. Vanuit istaDES wordt toegewerkt naar een energieprestatiecontract en wordt tevens een partij gezocht die toezicht houdt op de installateur. Het controleren van de afspraken is de kentering in de markt, waarbij begeleiding noodzakelijk is.”

Rüdiger Drissen: “Door alle reorganisaties bij woningcorporaties is de kennis over energetische vraagstukken teruggelopen, maar de techniek en regelgeving nemen alsmaar toe.”

Druk op woningcorporaties

 Rüdiger Drissen, Projectmanager van istaDES, is nauw betrokken bij de samenwerking binnen DeaweB: “Door alle reorganisaties bij woningcorporaties is de kennis over energetische vraagstukken teruggelopen, maar de techniek en de regelgeving nemen alsmaar toe. We zien de druk op woningcorporaties dan ook alleen maar toenemen; denk bijvoorbeeld aan label B, nul op de meter, energieneutraal in 2037, alle huizen zonder gas in 2050. Logisch gevolg hiervan is dat de markt om hulp vraagt, ook bij aanverwante administratieve vraagstukken. In een samenwerkingsverband als DeaweB is het prettig dit vraagstuk vorm te kunnen geven. Terecht vraagt een woningcorporatie zich af: Moet ik wel of niet investeren in duurzame installaties of bouwkundige voorzieningen en wat betekent dat dan? En in welke diensten ga ik investeren? Het gaat erom niet te blijven hangen in mooie plannen, maar deze concreet vorm te geven. Met de complexen van DeaweB hebben we een prachtig voorbeeld, waarbij we o.a. de exploitatie goed tegen het licht hebben gehouden en grip gaan krijgen op de exploitatiekosten. Reducties van 5 -10 % op de exploitatiekosten of 15-20% op de energiekosten zijn door het optimaliseren van het beheer te realiseren, zonder investeringen in de gebouwen.”

De kracht van istaDES?

 Jan Schouw (De Volharding): “De mensen van istaDES zijn empatisch en hebben het juiste gevoel voor de mensen die het moeten doen in de praktijk. Deze betrokkenheid maakt istaDES echt waar! Daarnaast beschikt de organisatie over een enorme expertise, die in de basis noodzakelijk is voor dit vakgebied.”

Rüdiger Drissen (istaDES): “Onze betrokkenheid bij de klant en het snappen van zijn behoefte vinden wij heel belangrijk. Het leveren van kwaliteit zit ons in het DNA. Ook de samenwerking met ista Nederland is een enorm winstpunt.”

Voor meer informatie over istaDES, ga naar www.istades.nl