Vier ideeën over de wereld van ista

12.09.2016

INSIDEista maakt de wereld van ista transparant voor zeer verschillende doelgroepen. Het digitale magazine belicht de uitdagingen en innovaties die onze branche vormgeven, maar het maakt ook ons aanbod van producten en diensten en onze cultuur tastbaar. De aantrekkingskracht van de nieuwe aanpak ligt in haar journalistieke diversiteit, de mensen die hun mening geven en de veranderende opvattingen. Onze medewerkers presenteren de vier categorieën van het magazine.

c01_trenner_01

 PERSPECTIEF

„Er is een groot aantal factoren van invloed op onze business. Onze branche is dan ook sterk veranderd in de afgelopen jaren en zal zich enorm blijven ontwikkelen in de toekomst. In het onderdeel “Perspectief”, kijken we naar de wereld buiten onze dagelijkse werkzaamheden: Wat zijn de regelingen vanuit de politiek? Wat gebeurt er op de internationale markt? Hoe kijken journalisten naar onze branche? Wat denken deskundigen, bijvoorbeeld over de laatste ontwikkelingen in de woningbouw? Wat leeft er binnen de branche? Wat doen onze concurrenten? Dat vind ik het boeiendste onderdeel waar ik erg naar uitkijk.“
Christophe Conquy, ista Frankrijkc01_trenner_02

EXPERTISE

„Dit hoofdstuk gaat over wat ista doet in haar operationele bedrijfsvoering: onze diensten, producten en projecten. We nemen de lezer mee naar ons dagelijks leven. We maken wat we doen concreet en gemakkelijk te begrijpen voor iedereen. Zowel werknemers als externe lezers kunnen dus een kijkje nemen in de ontwikkelingen die momenteel in het bedrijf plaatsvinden en invloed hebben op ista. De ista experts uiten hun mening, geven inzicht in hun activiteiten en delen verhalen uit de praktijk over hoe projecten zich ontwikkelen en welke successen zij verwachten voor het bedrijf. Bij dit onderdeel zijn we, bij wijze van spreken, middenin het hart van ista – precies waar het, naar mijn mening, het boeiendst is!“
Paweł Kogut, ista Polenc01_trenner_03

MENSEN

„Onze bedrijfscultuur en de mensen die er vorm aan geven zijn de drijvende kracht achter ista. Of het nu werknemers, klanten, dienstverleners of managers zijn, ze schrijven allemaal elke dag een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van ista. In het hoofdstuk “MENSEN”, richten we ons op wat er achter de schermen gebeurt. Individuele medewerkers, klanten, teams of afdelingen schilderen een kleurrijk beeld van ista. We laten de drijfveren van mensen zien, hun aspiraties, prestaties, ervaringen en successen staan op de voorgrond – je kunt het werk immers niet doen zonder mensen.“
Sonia Canelo Candea, ista Internationalc01_trenner_04


REPORTS

„Duurzaamheid is stevig verankerd in het hart van ons bedrijf. We zijn trots op ons duurzaamheidsverslag, dat onze successen op dit gebied communiceert met de buitenwereld. Ik ben erg blij dat het verslag nu een integraal onderdeel is van het nieuwe online magazine, wat logisch is gezien onze duurzaamheidsstrategie. Het hoofdstuk “REPORTS” gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen van A tot Z: energie-efficiëntie, behoud van natuurlijke hulpbronnen, milieubescherming en sociale betrokkenheid – alles in overeenstemming met de nieuwste G4 standaard van het Global Reporting Initiative. Dit is hoe we onszelf kwalificeren als een duurzaam bedrijf, wat ik één van de belangrijkste onderwerpen vind en wat iedereen zou moeten associëren met ista.“
Dimitri Tasinato, ista Italië