ista geeft de toekomst vorm

12.09.2016

‘Smart living’ vereist duurzame oplossingen - ons belangrijkste doel om ook in de toekomst besparing mogelijk te maken. Wij houden daarom ook nauwlettend de duurzaamheid van onze eigen processen in de gaten.

Wereldwijde uitdagingen

De wereldwijde ecologische voetafdruk van de mens is al groter dan die van de natuurlijke hulpbronnen op lange termijn zal zijn. De continue stijging van de wereldbevolking en de uitbreiding van de industriële productie leiden tot een toename van de consumptie en de behoefte aan middelen, vooral in de ontwikkelingslanden. Tegen deze achtergrond heeft de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2015 goedgekeurd. Ze zijn bedoeld als sturing van politici, de samenleving en de bedrijven naar duurzame ontwikkelingen.

De wereldbevolking groeit en daarmee de consumptie. Om spaarzaam om te gaan met de economische middelen, is de Verenigde Naties gericht op deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen – de SDG’s.

Als een van ‘s werelds toonaangevende dienstverleners op het gebied van energieservices, leveren wij een duurzame bijdrage aan de besparing van energie, water, CO2 en uiteindelijk kosten. En daarmee realiseren we een grotere energie-efficiëntie in gebouwen. Door onze klanten te helpen het verbruik te registeren en te beheren, inzichtelijk te maken en af te rekenen, maken we het individuele verbruik begrijpelijk en controleerbaar voor iedereen. Op hetzelfde moment nemen we deel aan het politieke debat en steunen we de initiatieven ter verbetering van de energie-efficiëntie in gebouwen en bescherming van het klimaat. Met betrekking tot de SDG’s, liggen de grootste kansen in de volgende ontwikkelingsdoelen.

  • SDG 6 – Controleer de beschikbaarheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
  • SDG 7 – Zorg ervoor dat iedereen de beschikking heeft over betaalbare, betrouwbare, duurzame en schone energie
  • SDG 12 – Zorg voor duurzame productie en consumptie
  • SDG 13 – Neem dringende maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

ista’s bedrijfsvisie en strategie voor duurzame ontwikkeling streeft hetzelfde doel na: een bijdrage leveren aan een duurzame toegevoegde waarde.

Thomas Zinnöcker: Duurzaamheid is de kern van ista. Onze producten en diensten registeren en visualiseren de individuele consumptie van energie- en waterverbruik en maken onze klanten en hun huurders daarom actieve spelers in de energietransitie. Huurders worden “slimme huurders” die actief en flexibel hun consumptiegedrag kunnen beheren en desgewenst kunnen aanpassen. Alleen door het bieden van transparantie kunnen consumenten verantwoordelijkheid nemen voor hun verbruik en worden ze actief betrokken bij de energietransitie. Het kernidee achter ons businessmodel is het creëren van transparantie van de energieconsumptie en dus een wereld waar de energie-efficiëntie echt wordt beoefend. Dat is en was altijd van cruciaal belang voor ons succes in onze ruim 100-jarige geschiedenis.

Het implementeren van de zakelijke visie

Duurzaamheid betekent vooral zorgen voor toekomstige levensvatbaarheid: zowel voor onze klanten en partners als voor ons eigen bedrijf en medewerkers. We gaan met onze klanten relaties aan en willen hen graag ondersteunen bij hun activiteiten in energie en waterbeheer. Onze ambitie is om het proces en de technologie erachter te begeleiden. De strategie voor duurzame ontwikkeling helpt ons deze bedrijfsvisie op lange termijn vorm te geven. Het is gebaseerd op de pijlers “Verantwoordelijk leiderschap en controle”, “Verantwoordelijkheid in het businessmodel” en “Verantwoordelijkheid voor de samenleving”. Op het gedefinieerde actiegebieden – “Producten en diensten”, “Energie en hulpbronnen”, “Werknemers” en “Dialoog en samenleving” – hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld en houden continu toezicht op de maatregelen.

d04_cr_strategie_grafik_corporate_responsibility_en_3
ista’s duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op verantwoordelijk leiderschap en verantwoordelijkheid in het business model en voor de maatschappij.

 

Duurzame Bedrijfskansen

Wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering hebben geleid tot een grotere vraag naar producten en diensten die voorzien in duurzaam behoud van onze hulpbronnen. Deze trend wordt gestimuleerd door de invoering van wetten en richtlijnen die de informatievoorziening over individuele energieconsumptie moet verbeteren. Wij ondersteunden de initiatieven vanuit de Europese Unie om bescherming van het klimaat en de energie-efficiëntie in gebouwen te verhogen. Deze omvatten de “Verwarming en koeling”-strategie, de lopende herziening voor de energie Efficiency richtlijn (EED) en de energie prestatie van gebouwen richtlijn (EPBD). In dit verband is een uitgebreide wet voor de energietransitie in Frankrijk aangenomen. Deze ‘transitiewet’ zorgt dat het energieverbruik gehalveerd is in 2050 – de verplichte invoering van submetering is een belangrijk element bij het bereiken van dit doel.

Optimalisatie van onze eigen processen

Daarom is duurzaamheid voor ons een must. Wij monitoren de consumptie in onze eigen werkomgeving en proberen het beheer van onze middelen en materialen voortdurend te optimaliseren. Wij willen niet alleen onze eigen efficiëntie verhogen maar stellen ook actief risico’s die de klimaatverandering kunnen veroorzaken aan de orde. In dit verband zijn onze medewerkers onze ambassadeurs in duurzaamheid. Zij voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de samenleving en het milieu buiten ista. Wij rapporteren over onze prestaties op dit gebied in het hoofdstuk van ‘Reporting