Mijnketelhuis

12.09.2016

Mijnketelhuis is een online tool voor uw mobiel, tablet of desktop, die u alle informatie biedt om het warmteaanbod goed af te stemmen op de warmtevraag. En waarmee veel energiebesparing te realiseren is. Dit doen we door het meten en monitoren van alle energiestromen in uw ketelhuis.

Waarom Mijnketelhuis?

Mede als gevolg van de Warmtewet zijn energiebesparing, transparantie in energieverbruik, het voorkomen van storingen en tevreden eindgebruikers in toenemende mate gemeengoed geworden. Daarnaast neemt digitalisering hand over hand toe en de wens informatie direct beschikbaar te hebben. De transparantie die wij reeds bieden met de dienst Ketelrendementsmeting (Gigajoulemeting in het ketelhuis) heeft bij onze klanten geleid tot de behoefte aan nog méér transparantie in de energie installatie.

Daarom heeft ista Nederland B.V. de tool Mijnketelhuis ontwikkeld, die onze klanten volledige transparantie biedt en hen volledig ontzorgt bij de eisen van de Warmtewet.

Volledige transparantie in uw ketelhuis

Mijnketelhuis stelt u in staat om het warmteaanbod exact af te stemmen op de warmtevraag. Efficiënte energiebesparing bij de bron dus! Wij meten en monitoren alle energiestromen in het ketelhuis, waardoor u elk half uur ‘real time’ inzicht kunt verkrijgen in het functioneren van uw cv-installatie. In het kader van de Warmtewet is het van belang om zo efficiënt en voordelig mogelijk te voldoen aan de warmtevraag in uw complexen.

Helaas is dat niet altijd even eenvoudig. Wist u dat het verwarmen van uw complexen 60% van de totale energiekosten bedraagt en dat u deze kosten met een goed waterzijdig ingeregelde installatie met 20% kunt reduceren?

Hoe brengen wij dit tot stand? Door het uitlezen van diverse gegevens, zoals de aanvoer- en retourtemperatuur, de Delta T, het volume en de GJ’s. Al deze gegevens worden gevalideerd en in heldere grafieken inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u maar liefst ieder half uur zien wat er in uw installatie ‘gebeurt’.

“Het realiseren van een hoger rendement en kortere omlooptijden bij storingen begint met inzicht in het hart van een ketelhuis. Dit kan nu met Mijnketelhuis. De eerste geluiden  vanuit onze klanten zijn dan ook zeer positief.”

Bewaking en alarmering

Om optimaal comfort te creëren moet in het ketelhuis ook de juiste verhouding worden gecreëerd in de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur. Daarnaast moet een goed afgestelde, weersafhankelijke regeling worden toegepast om de aanvoertemperatuur te regelen. De ervaring leert dat de pompsnelheid van de meeste energie installaties standaard te hoog staat ingesteld. Bij een te hoge pompsnelheid krijgt het circulerende water geen tijd om voldoende warmte af te geven aan de radiatoren. Dit heeft tot gevolg dat het retourwater met een te hoge temperatuur terugkomt en de HR ketel niet optimaal benut wordt.

Ook in dergelijke situaties komt Mijnketelhuis goed van pas. Op basis van de uitgelezen waarden kan de installateur waar nodig aanpassingen doorvoeren in de regeling. U kunt ook zelf de data monitoren en finetunen. De tool biedt u tevens de mogelijkheid om intoleranties of grenswaarden in te geven. U en uw installateur worden direct per e-mail of sms geïnformeerd, indien deze waarden bereikt worden. Deze 24/7 alarmfunctie stelt u in staat om snel te reageren waardoor u klachten van uw huurders kunt voorkomen.

Mijnketelhuis introductie

Pilot Mijnketelhuis

Een pilot tijdens de maanden november en december met de nieuwe dienst, Mijnketelhuis, leidde in het ista kantoorgebouw al tot een enorme kostenreductie. De installatie bleek, na monitoring, 7 dagen per week warmte te leveren. Deze besparing in energieverbruik is gerealiseerd door alleen al de schakeltijden aan te passen in de ‘aanwarming’ van het gebouw. Wat is er precies aangepast?

Oude situatie

 • Schakeltijden oud 6.00 uur t/m 23:00 uur 7 dagen p/week
 • Gasverbruik gemiddeld 12 m3 p/u
 • Totaal gasverbruik 37128 m3 x 0.65= € 24133,.20

Aangepaste situatie

 • Schakeltijden Nieuw 6.00 uur t/m 17:00 uur 5 dagen p/week
 • Gasverbruik gemiddeld 12 m3 p/u
 • Totaal gasverbruik 17160 m3 x 0.65= € 11154,00

Wat levert Mijnketelhuis u op?

– 15% – 35% energiebesparing

– Geen comfortklachten

– Tevreden eindgebruikers

– Inzicht in

 • warmtelevering
 • warmtevraag
 • temperaturen
 • schakeltijden
 • geleverde energie
 • rendement

Met de dienst Mijnketelhuis gaat geen warmte verloren en houdt u tevreden eindgebruikers!