Afspraken nakomen

24.07.2017

De Shared Values (normen en waarden) van ista vormen het fundament van ons bedrijf. Ze weerspiegelen de cultuur, de energie en wijze waarop wij onze business runnen, zowel richting onze klanten en partners als naar onze medewerkers. Hoe beter wij onze normen en waarden uitdragen, des te succesvoller wij ons kunnen ontwikkelen.

De normen en waarden (Shared Values) van ista vormen de ‘rode draad’ bij het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden.

De Shared Values van ista:

  • Verantwoordelijkheid nemen

  • Afspraken nakomen

  • Relatie opbouwen

  • Vertrouwen scheppen

  • Zelfsturing stimuleren

ista werkt met 5 kernwaarden, in dit artikel zoomen we in op de shared value: Afspraken nakomen, één van de belangrijkste voorwaarden om succesvol samen te kunnen werken. Wat betekent dit voor de medewerkers en hoe hebben deze betrekking op de kwaliteit van de werkzaamheden.

Afspraak = afspraak

Afspraken maken vraagt om inspraak, de mening of zienswijze van de ander horen. Wij vinden het belangrijk om hierover met onze klanten vooraf overeenstemming te vinden. Samenwerkingen die worden aangegaan zijn vaak voor meerdere jaren dus is het essentieel te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. Wat kunt en mag u precies van ons verwachten. Door heldere afspraken te maken creëer je een mooie blauwdruk voor een succesvolle samenwerking.

Lukt het altijd om afspraken na te komen?

Daar zetten wij ons iedere dag 100% voor in, maar het zou ongeloofwaardig zijn, te vermelden dat afspraken die wij maken bij het aangaan van een samenwerking altijd kunnen worden nagekomen. Natuurlijk zijn er facetten waardoor het soms noodzakelijk is af te wijken van de gemaakte afspraken, om een betere kwaliteit te borgen. Het tijdig en juist communiceren met de klant is dan van cruciaal belang.

Het integreren van kernwaarden

Het klinkt logisch om als bedrijf kernwaarden te hebben, maar in een no-nonsense bedrijf als ista Nederland waar (marketing) campagnes vaak worden aangedragen vanuit het hoofdkantoor, voelen deze soms niet direct ‘eigen’. Daarom hebben wij onlangs collega’s van ons eigen kantoor gevraagd wat een bepaalde shared value voor hem of haar betekende en deel te nemen aan een fotosessie,  ter presentatie aan het volledige ista team. De foto’s hangen inmiddels in het trappengat op ons kantoor in Schiedam. Omdat deze sessie zo positief is ontvangen door collega’s en relaties, laten we de beelden en verhalen van de collega’s ook graag zien op dit platform.

Stephen en Massoumeh aan het woord

In dit artikel vragen wij 2 essentiële krachten voor ista,  Stephen en Massoumeh, naar hun interpretatie en ervaringen van deze Shared Value.

Stephen Verburg, afdeling Logistiek: “Door strakke afspraken te maken met mijn leveranciers, kunnen wij conform opdracht uitleveren naar onze in- en externe klanten. Men kan op mij rekenen en met dit vertrouwen is er ook meer begrip bij mijn collega’s wanneer processen een keer anders verlopen, omdat er sprake is van overmacht. Ik voel mij daarvoor verantwoordelijk en baal op zo’n moment, maar door dit eerlijk te communiceren en met elkaar een oplossing te bedenken kom je al heel ver. Natuurlijk spreek ik mijn leveranciers hierop aan, omdat ik deze credits niet wil verliezen. Deze werkhouding heeft ervoor gezorgd dat mijn functie leuker is geworden met meer verantwoordelijkheden.”

Massoumeh Darroodi, afdeling Billing & Services: “Als ik iets beloof kom ik die afspraak na! Dat geldt zowel privé als zakelijk. Ook al brengt dit veel extra werk met zich mee. Het komt wel eens voor dat ik een hele week fulltime bezig ben met een object om een goede afrekening te kunnen verzorgen. Winkelcentrums zijn nooit recht toe recht aan, waarbij er geregeld weer wordt verbouwd. Ik heb daar met mijn collega’s en klanten regelmatig contact over om de data goed in ons systeem te verwerken. Je moet daarbij denken aan de juiste meter bij de juiste deelnemer, of de standen aannemelijk zijn en kloppen. In plaats van te mailen met de klant, pak ik liever de telefoon. Je merkt dat dit gewaardeerd wordt, want het is niet altijd de makkelijkste materie. Als het object van A tot Z goed is verzorgd, op basis van gemaakte afspraken met mij of andere collega’s en de klant is tevreden, geeft mij dat een heel goed gevoel.”

 

De beste manier om de toekomst te voorspellen is om je afspraken na te komen.

Stephen Verburg, afdeling Logistiek