Za kulisami: Nasz raport o zrównoważonym rozwoju

28.06.2017

Co roku wiele firm publikuje raporty o zrównoważonym rozwoju – wśród nich także ista. Proces powstawania raportu trwa około ośmiu miesięcy. Ale co dokładnie dzieje się w tym czasie? Rzucamy światło na kulisy tworzenia raportu i śledzimy całą podróż, od pierwszych analiz, aż po powstanie ostatecznej wersji.

Tutaj znajdziecie najnowszy <<<<< SUSTAINABILITY REPORT >>>>>

Większość ludzi ma świadomość, że firmy publikują doroczne raporty. Jednak niewiele osób wie, że wiele z firm ma teraz obowiązek raportowania o swoich postępach na polu zrównoważonego rozwoju. Taką decyzję podjęła Unia Europejska pod koniec 2016r. wprowadzając Dyrektywę CSR (obowiązek raportowania o społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR). Jako, że transparencja od zawsze była częścią korporacyjnej filozofii ista, już od 2010r. co roku publikujemy dobrowolne raporty o naszych postępach na polu zrównoważonego rozwoju. W raportach zawarte są między innymi informacje o naszej strategii, produktach i usługach, innowacjach, a także ofertach dla pracowników, zaangażowaniu społecznym oraz osiągnięciach w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jako, że ista jest członkiem Inicjatywy ONZ Global Compact, raporty te funkcjonują również jako raporty postępów.

Ale jak wygląda proces raportowania? Maike Böcker, odpowiedzialna za komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju w dziale Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Publicznych (Corporate Communications & Public Affairs), opisuje sześć kroków na drodze do powstania raportu o zrównoważonym rozwoju.

Wizualizacja sześciu kroków
Od analizy i matrycy istotności, po publikację – oto skrót sześciu kroków na drodze do raportu o zrównoważonym rozwoju.

Krok 1: Chodzi o sprawy kluczowe! – Analiza wewnętrzna (okres: listopad)

Przygotowując raport o zrównoważonym rozwoju zawsze sięgamy wstecz, do poprzedniego roku budżetowego. Ale proces przygotowywania raportu rozpoczyna się jeszcze przed końcem roku budżetowego, zazwyczaj w listopadzie. Działając zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI), rozpoczynamy od analizy merytorycznej i co roku sprawdzamy, gdzie znajdujemy się na obszarze zrównoważonego rozwoju. My oznacza mnie oraz moich kolegów z zespołu projektowego CSR, nasz wewnętrzy Komitet Sterujący Zrównoważonym Rozwojem oraz agencję, z którą współpracujemy przy raportowaniu na temat zrównoważonego rozwoju. Wspólnie tworzymy i omawiamy nowe pola działania, w których widzimy największy potencjał ekologiczny, ekonomiczny i społeczny dla ista, a także wierzymy, że jako obywatele korporacyjni, poprzez nasze działania możemy zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, a wręcz wpłynąć na nie pozytywnie. Jednym z przykładów są nasze działania na obszarze „kreowania świadomości”, w ramach których staramy się zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat efektywności energetycznej. Nową inicjatywą na tym polu są „szkoły efektywności energetycznej ista”.

Chcemy zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat efektywności energetycznej

Krok 2: Twoja opinia ma znaczenie! – Wybór tematów przewodnich raportu (okres: grudzień)

Następnie pora na zdefiniowanie wagi poszczególnych obszarów działań – odbywa się to podczas analizy merytorycznej, dzięki temu jesteśmy w stanie określić tematy przewodnie. W tym procesie ważną role odgrywają opinie naszych zewnętrznych (klientów, dostawców, organizacji non-profit, polityków, inwestorów, stowarzyszeń) oraz wewnętrznych interesariuszy (pracowników). Właśnie dlatego przeprowadzamy wywiady z ekspertami oraz ankiety wśród interesariuszy – dzięki temu nasz raport o zrównoważonym rozwoju zyskuje mocne podstawy, a my mamy możliwość zobaczenia, jak postrzegane są cele ista i jak jesteśmy postrzegani pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Krok 3: Ramy są gotowe! – Wdrożenie analizy merytorycznej (początek stycznia)

Po dokładnej ewaluacji ankiet i wywiadów z ekspertami, Komitet Sterujący Zrównoważonym Rozwojem spotyka się w celu omówienia wyników. Najważniejszym krokiem podczas tego zebrania jest ocena perspektywy biznesowej. Co zmieniło się w stosunku do poprzedniego roku? Czy priorytety poszczególnych obszarów działań uległy zmianie? Czego interesariusze chcieliby dowiedzieć się od ista na temat zrównoważonego rozwoju? Wszystkie te punkty są poddawane dyskusji, a jej zwieńczeniem jest zbudowanie nowej matrycy istotności. Zawiera ona informacje na temat zewnętrznych i wewnętrznych opinii odnośnie wagi zdefiniowanych obszarów działania.

Krok 4: Pora napełnić życiem raport o zrównoważonym rozwoju! – Zbieranie danych (luty – marzec)

W tym przypadku nie chodzi o zbieranie danych na temat zużycia wody i ciepła przez naszych klientów – ale o dane dotyczące ista. Od wielu lat korzystamy z kompleksowego systemu gromadzenia danych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Dane jakościowe pozyskujemy prosząc pracowników z oddziałów na całym świeci o informacje na temat toczących się projektów i działań rozwojowych. Nasz wewnętrzny konsultant środowiskowy odpowiada za pozyskanie głównych danych dotyczących środowiska naturalnego oraz koordynację audytu kluczowych danych. W ten sposób zyskujemy pewność, że podajemy do wiadomości aktualne i wiarygodne kluczowe dane dotyczące środowiska.

Krok 5: Potrzebne uporządkowane podejście i merytoryka na najwyższym poziomie! – Prace edytorskie (kwiecień – połowa czerwca)

Po zakończeniu zbierania wszystkich danych i przypisaniu ich do tematów przewodnich, nachodzi czas na prace edytorskie. Nasze raporty powstają zgodnie z wytycznymi Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI) oraz Niemieckiego Kodeksu Zrównoważonego Rozwoju (German Sustainability Code) i dają wgląd w istotne projekty prowadzone w ista. Gdy wszystkie teksty zostaną napisane, odpowiednie działy przeprowadzają kontrolę ich jakości. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić, że wszystkie tematy i kluczowe dane zostaną prawidłowo zakomunikowane. Ostateczne teksty są wstawiane do layoutu i tłumaczone na angielski – chcemy, aby pracownicy ze wszystkich krajów i wszyscy interesariusze mieli wgląd w nasz raport.

Krok 6: Rozwijamy czerwony dywan! – Publikacja (koniec czerwca)

Zakończony raport należy jeszcze finalnie sczytać, a zewnętrzna firma audytowa przeprowadza ostateczny audyt kluczowych danych. Po zakończeniu tych działań i akceptacji publikacji raportu przez Zarząd, raport wstępuje na czerwony dywan: pojawia się w naszym internetowym magazynie INSIDEista, gdzie każdy z interesariuszy ista może go pobrać i przeczytać – kliknij i spójrz! Warto poświęcić chwilę! A jak już tam wejdziesz, weź udział w naszym quizie na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedz na pytania dotyczące Raportu o Zrównoważonym Rozwoju 2016. Możesz więc nie tylko zapoznać się z raportem, ale też masz szansę na wygranie fantastycznych nagród.