Inteligentne ogrzewanie zmniejsza koszty

07.11.2017

Kiedy mówimy o efektywności energetycznej, wielu ludzi myśli przede wszystkim o elektryczności, podczas gdy w rzeczywistości za większość zużycia energii odpowiada ogrzewanie. Każdy, kto chce ograniczyć koszty i oszczędzać zasoby, powinien zacząć od tego.

Około 30 procent używanej energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To duży postęp w czasach zmian klimatycznych, ale nie jest to wystarczające do udanej zmiany systemu energetycznego. W końcu ogrzewanie stanowi ponad połowę zużycia energii w Niemczech oraz dużą część emisji CO2. Oznacza to, że należy znacząco ograniczyć zużycie energii zwiazanej z ogrzewaniem pomieszczeń.

Oszczędzanie energii dzięki inteligentnym energetycznie ulepszeniom budynków.

Energooszczędne ulepszenia budynków oferują znaczące ograniczenie emisji CO2. Średnio ponad 80 procent całkowitej energii zużywanej w gospodarstwach domowych jest przeznaczone na ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody.

80 % energii zużywa się do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody.

Trzy czwarte systemów grzewczych w Niemczech nie jest najnowocześniejsze, są one przestarzałe i niepotrzebnie zużywają zbyt dużo energii. Co więcej, słaba izolacja cieplna lub jej całkowity brak oznacza możliwość ucieczki drogiego ciepła. Ponad połowa z około 19 milionów budynków mieszkalnych w Niemczech w ogóle nie została odnowiona. Dlatego w ,,Planie ochrony klimatu 2050” rząd niemiecki podkreśla, jak ważne jest zmiejszenie zużycia energii w sektorze budowlanym i proponuje dotacje na sfinansowanie tych działań. ,,W rzeczywistości istnieje bardzo duża liczba programów dotacji na energooszczędne budownictwo i renowację – wielu konsumentów w ogóle nie jest tego świadomych”, mówi Hanno-Lang Berens, doradca energetyczny w Monachium, który regularnie informuje ludzi o takich tematach.

Zmniejszenie zużycia ciepła dzięki energooszczędnym ulepszeniom budynków

Oczywiście oszczędność energii grzewczej zależy od zakresu prac remontowych, ale może być znaczna. „W okolicach Monachium istnieje wiele starych domów szeregowych, które zostały wybudowane w połowie lat 60-tych dwudziestego wieku. Niektóre z tych domów, właścicielom których doradzałem, zostały całkowicie zmodernizowane. Dachy i elewacje zostały ocieplone, wymieniono okna i kocioł kondensacyjny do ogrzewania połączony z systemem solarnym. Po roku szacunki pokazały, że wiele z tych domów potrzebowało 60 procent mniej energii niż przedtem. Niektóre z nich są lepsze niż porównywlne nowe budynki”, wyjaśnia ekspert energetyczny Hanno Lang-Berens, mówiąc z własnego doświadczenia doradcy energetycznego.

Remont domu
Udowodniono, że prace remontowe takie, jak: ocieplenie elewacji i dachu, instalacja solarnych systemów ogrzewania lub nowych kotłów czy wymiana okien obniżają koszty.

Jednak mimo dotacji państwowych, ulepszenia budynków takie, jak: instalacja nowego systemu ogrzewania lub ocieplenie budynku początkowo wiążą się z dużymi nakładami inwestycyjnymi, ale nawet osoby, które nie mają pieniędzy na takie rzeczy lub lokatorzy, którzy mają niewielki wpływ na konstrukcję nieruchomości mogą sktuecznie obniżać koszty ogrzewania i zmniejszać wpływ na środowisko.

Zmniejszanie zużycia ciepła

Kluczowym punktem są zawsze zachowania użytkowników, bez których skomplikowane i kosztowne energooszczędne modernizacje nie odnoszą żadnego skutku. Budynek może być tak efektywny energetycznie, jak to tylko możliwe, ale jeżeli mieszkańcy za bardzo „odkręcają ogrzewanie” lub pozostawiają szeroko otwarte okna przez wiele godzin, nie obniży się zużycia energii. We wspólnym projekcie pilotażowym ,,Oszczędzanie pieniędzy dzięki inteligentnemu ogrzewaniu”, Niemiecka Agencja ds. Energii (dena), dostawca usług energetycznych ista, Niemieckie Stowarzyszenie Najemców oraz Ferderalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMUB) pokazali razem, że najemcy, którzy bacznie obserwują zużycie ciepła oszczędzają znaczne ilości energii. Ważne jest, że konsument otrzymuje regularne informacje o tym, gdzie i ile energii zużywa.

Jeżeli konsumer przyjmuje właściwe zachowanie w zakresie ogrzewania, modernizacje, takie jak odpowiednia izolacja cieplna mogą z jednej strony zmniejszyć koszty ogrzewania, a z drugiej strony, uczynić dom bardziej przytulnym i ostatecznie również podnieść wartość nieruchomości. Ponadto fakt, że zużywa sie mniej oleju i gazu oznacza, że ludzie nie są w tak dużym stopniu dotknięci nieprzewidzianymi wahaniami cen, co jest dużą zaletą zarówno dla właścicieli budynków, jak i lokatorów.
Wymiana pompy w systemie grzewczym lub poprawa izolacji rur grzewczych mogą również prowadzić do znacznych oszczędności. Możliwymi energooszczędnymi opcjami są, np. elektrociepłownie blokowe, kotły kondensacyjne, pompy grzewcze jak również systemy solarne.

Inwestowanie w celu zwiększenia wskaźnika renowacji w Niemczech

Jedną z możliwości promowania inteligentnych energetycznie rozwiązań budynków w Niemczech i jednocześnie zarabiania pieniędzy jest inwestowanie w zielone fundusze odnoszące się do nieruchomości. Fundusze te inwestują bezpośrednio w nieruchomości, takie jak budynki mieszkalne, które są wznoszone lub modernizowane zgodnie z kryteriami przyjaznymi dla środowiska. Pieniadze zainwestowane w fundusz wykorzystuje się do ocieplania elewacji budynków, instalowania nowych systemów grzewczych lub wykonania innych prac w celu optymalizacji zużycia energii. Zyski generuje się z dochodów z czynszów i odsetek wzrastających wartości nieruchomości. Inwestując kapitał w ten sposób, prywatni inwestorzy mogą przyczynić się do poprawy stopy renowacji w Niemczech.