Jedno, czy drugie, Panie Pieper?

29.08.2016

Dr Markus Pieper, członek Parlamentu Europejskiego z ramienia CDU z okręgu Münster oraz sprawozdawca w zakresie Dyrektywy do Spraw Efektywności Energetycznej, popiera europejskie i paneuropejskie przejście energetyczne. A jeszcze bardziej jest za: zmniejszeniem biurokracji i większym polem manewru dla krajów członkowskich. Zadaliśmy mu pięć pytań o opcje w sposób całkowicie niebiurokratyczny.

Rynek kontrolowany czy wolny?

Zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 lub o 27% do roku 2030 jest niestety surowym wymogiem narzucanym przez dyrektywę UE. Nie ma to nic wspólnego z wydajnością, innymi słowy, poprawą energii zużywanej na jednostkę produktu, a jest jedynie ustawowym wymogiem oszczędzania energii. Dlatego dokonując rewizji dyrektywy musimy dać rynkowi większe pole manewru. Zachęty np. w postaci ulg podatkowych za inwestycje sprzyjające oszczędzaniu energii, programy dofinansowań lub benchmarki UE dla rozpowszechnionych modeli podpisywania umów muszą być uwzględnione w wymogach dotyczących oszczędzania obowiązujących kraje członkowskie. Jest to sposób na pogodzenie dyrektywy z wolnym rynkiem.

a12_abgeordneter_pieper_iconreihe_1_web

Turbina wiatrowa czy elektrownia?

Turbiny wiatrowe nie wykluczają elektrowni, i odwrotnie. Przy inteligentnym zarządzaniu, energię można już magazynować.  Potrzebujemy jednak także konwencjonalnych elektrowni, aby zapewnić, iż ceny energii nie pójdą drastycznie w górę a także aby uniknąć przerw w dostawach prądu w trudnych sytuacjach. Elektrownie stają się coraz bardziej wydajne i nadal będą grały ważną role w dostarczaniu podstawowego obciążenia przez kolejne lata.

Produkcja energii czy efektywność energetyczna?

W znacznym stopniu przyczyniamy się do konserwacji zasobów poprzez oszczędzanie energii i osiąganie większej wydajności w odniesieniu do energii zużywanej. Trend ten musimy wzmocnić stosując więcej mechanizmów gospodarki rynkowej a mniej ideologii. Obecnie zastanawiam się, dlaczego większość członków Parlamentu Europejskiego domaga się także oszczędności w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Bądź co bądź, wszyscy musimy nie tyle ograniczać, co raczej kształtować przyrost w sposób bardziej ekologiczny. Innymi słowy: osiągając bardziej wydajną i ekologiczną produkcję energii.

a12_abgeordneter_pieper_iconreihe_2_web

Budynki czy użytkownicy?

To oczywiste, że odpowiedzialność leży po stronie użytkowników czy też właścicieli. To do nich należy podjęcie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Osiągnięcie tego celu przy użyciu siły czy pod naciskiem regulacji prawnych, będzie kosztowne. Lepiej sprawdzają się zachęty zorientowane na konkretny cel. Większa transparentność indywidualnych zachowań konsumpcyjnych jest tego rodzaju zachętą dla inwestycji w większe oszczędzanie. Jestem sceptyczny gdy chodzi o cele określone jako budynki zużywając zero lub prawie zero energii. Z jednej strony, z tej racji, że przyjazne środowisku źródła energii w coraz większym stopniu stosowane są w celu ogrzewania. Z drugiej strony, ponieważ klimat w krajach nadbałtyckich jest inny niż w Grecji. Nie można przyjąć podejścia jednakowego dla wszystkich.

Tło

Celem dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD od ang. Energy Performance of Buildings Directive) jest zwiększenie całkowitej efektywności energetycznej budynków w Europie. Dyrektywa ta także nakłada na państwa członkowskie wymóg stosowania budynków z niemal zerowym zużyciem energii jako standardu dla wszystkich nowych budowli od roku 2021. Ponadto przewiduje ona certyfikację energetyczną w formie świadectw charakterystyki energetycznej oraz zasady oceny budynków, zezwalające także na emisje CO2. Oryginalny tekst dyrektywy został sporządzony w roku 2002, w roku 2010 została zweryfikowana a pod koniec roku 2016 zostaną uwzględnionej poprawki do niej.

Napój energetyczny czy kawa?

Kawa. A dokładnie podwójne espresso, bez mleka. Jakoś dłużej po nim funkcjonuję …

 

Dr Markus Pieper, członek Parlamentu Europejskiego z ramienia CDU z okręgu Münster, omawia przyszłość efektywności energetycznej z Thomasem Zinnöckerem, CEO ista. Jest zwolennikiem myślenia po europejsku, ograniczenia biurokracji i stworzenia większej elastyczności. Cel: pogodzić wolny rynek z dyrektywą ds. Efektywności energetycznej.

Zdjęcia: grasundsterne, ista