NAPE wprowadza nowe strategie do polityki na rzecz efektywności energetycznej

09.05.2016

Przez długi czas efektywność energetyczna była śpiącym olbrzymem - ogromny potencjał energooszczędności nie był wykorzystywany. Obecnie zwraca się większą uwagę na efektywność energetyczną w związku z transformacją energetyczną, ochroną klimatu i rosnącymi cenami energii. W tym kontekście rząd Niemiec opracował i opublikował Krajowy Plan Działania na Rzecz Racjonalizacji Zużycia Energii (NAPE) pod koniec 2014 roku.

Celem NAPE jest opracowanie strategii działań na rzecz efektywności energetycznej i jej ukierunkowane wsparcie. Co obejmuje ta strategia i jakie postępy udało się poczynić w jej wdrażaniu prawie półtora roku później? Plan Działania powstał, aby stworzyć warunki i bodźce motywacyjne dla wykorzystania obecnego potencjału zwiększenia efektywności energetycznej tak tanio, jak jest to możliwe. Okazuje się bowiem, że najbardziej przyjazna dla środowiska i najtańsza energia to właśnie energia, jakiej nie używamy. NAPE wpływa na szereg sektorów: od prywatnych gospodarstw domowych po budynki przemysłowe. Cele poszczególnych działań są ukierunkowane na osiągnięcie ogólnego celu rządu Niemiec, jakim jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 roku i o 50% do 2050 roku.

a03_journalistenreihe_trenner_01


Obecny status NAPE i jego wdrożenie

Głównymi elementami składowymi NAPE są poniżej wymienione działania krótkoterminowe, które dopiero zostaną wdrożone, zostały już wdrożone lub których nie udało się wdrożyć:

  • Jednym z głównych elementów składowych były zachęty podatkowe udzielane w przypadku renowacji budynków prowadzącej do ich większej efektywności energetycznej, których nie udało się wprowadzić z powodu niechęci władz federalnych do ich finansowania.
  • Dalszy rozwój programu renowacji budynków ograniczających emisję CO2 wszedł w życie wraz z rokiem 2016. Składa się on z nowego połączenia środków, np.: modernizacji systemów ogrzewania.
  • Konkurencyjny system przetargowy dotyczący efektywności energetycznej w sektorze energetycznym ma zostać wprowadzony w pierwszej połowie 2016 roku.
  • Działania mające na celu promowanie kontraktów na oszczędzanie energii i dalsze opracowanie programów efektywności energetycznej przygotowane przez Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zostały już wdrożone.
  • Inicjatywa Powstania Sieci Efektywnych Energetycznie (Energy Efficiency Networks Initiative) dopiero startuje, ale musi znacznie przyśpieszyć, jeśli ma osiągnąć swój cel 500 sieci efektywnych energetycznie do 2020 roku.
  • Nadal opracowywana jest strategia przewodnia dla najbardziej wydajnych energetycznie urządzeń na poziomie krajowym i unijnym, a termin jej wdrożenia nie został jeszcze ustalony.
  • Obowiązek audytu energetycznego  został nałożony na przedsiębiorstwa inne niż małe i średnie przedsiębiorstwa w grudniu 2015 roku.
  • Krajowe oznakowanie efektywności energetycznej starych systemów ogrzewania działało na zasadzie dobrowolności od momentu jego wdrożenia wraz z początkiem2016 roku.

(Źródło: NAPEmeter z DENEFF)


Nadal nie wiadomo, czy przyjęte cele oszczędności energii wynikające z racjonalności zużycia i energii zostaną osiągnięte

W 2016 roku rząd Niemiec chce zająć się większą ilością spraw. Ma w planach na przykład przeforsowanie Ustawy o Ograniczeniu Zużycia Energii oraz zharmonizowanie lub połączenie ze sobą Ustawy o Wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii  (EEWärmeG) i Rozporządzenia w Sprawie Oszczędzania Energii (EnEV)

Według analizy przeprowadzonej przez Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (DENEFF) z dnia 24 marca 2016 roku dwie trzecie projektów NAPE zostało już zainicjowanych. Pomimo tego sukcesu stowarzyszenie wyraża swój sceptycyzm w stosunku do prawdopodobieństwa osiągnięcia zaplanowanych oszczędności. Inne środki nie są w stanie całkowicie wypełnić luki w Planie Działania, jaka powstała po zaprzestaniu udzielania zachęt podatkowych dla prac renowacyjnych. Udział przemysłu w tworzeniu sieci efektywnych energetycznie  gwarantuje jedynie powolny postęp, a sukces systemu przetargowego ograniczonego do sektora energii elektrycznej jest niepewny.

Perspektywy przyszłej polityki na rzecz efektywności energetycznej

Pomimo całego sceptycyzmu poczyniono ogromne postępy w zwiększeniu efektywności energetycznej. Podczas gdy kiedyś postrzegano efektywność energetyczną  w pewnym oderwaniu i pozostawiano ją w rekach silnych graczy, takich jak UE, teraz mamy już pewną strategię. Jednak czy przyniesie ona owoce -w postaci znacznego zmniejszenia zużycia energii pierwotnej -dopiero się okaże.

NAPE to dopiero początek długiego procesu prowadzącego do ukierunkowanej analizy efektywności energetycznej w polityce energetycznej. Cały proces, który został zapoczątkowany Planem Działania , ma zostać zaktualizowany w procesie zielonej księgi i może zakończyć się przyjęciem ustawy dotyczącej efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna powoli staje się integralną częścią polityki energetycznej.

Wiele zagadnień dotyczących przyszłości może być włączonych w omawiany proces opracowywania strategii efektywności energetycznej. Najważniejszym z nich jest potencjał energooszczędności zapewniany przez znaczną cyfryzację zarządzania energetyką, na przykład w sektorze budownictwa czy w przemyśle. Zasada „Najpierw Efektywność” wprowadzona przez europejskiego komisarza ds. energii, Miguela Arias Canete’s, może prowadzić do przywiązywania większej wagi do zagadnienia efektywności energetycznej.  Ta zasada daje pierwszeństwo działaniom z zakresu efektywności energetycznej, kiedy są one tańsze od stworzenia nowych mocy wytwórczych czy infrastruktury.

Efektywność energetyczna powoli staje się integralną częścią polityki energetycznej -jest drugim filarem transformacji energetycznej. Jednakże polityka ta wkrótce zostanie osądzona po swoich rezultatach. Czy naprawdę jest możliwe osiągnięcie pożądanych oszczędności?


NAPE METER (status wdrożenia Krajowego Planu Działania na Rzecz Racjonalizacji Zużycia Energii)

a09_nape_diagramm_PL
NAPEMeter Źródło: DENEFF

 
Zdjęcie: grasundsterne, thinkstockphotos