Rola Włoch jako prekursora w cyfryzacji systemu energetycznego

07.12.2015

Od wprowadzenia na dużą skalę elektronicznych liczników w 2001 r. do rządowej strategii rozwoju 2020 i planów stworzenia "inteligentnego miasta". Komentuje Luca Tabasso, dziennikarz włoskiego czasopisma "Quotidiano Energia".

Cyfryzacja systemu energetycznego we Włoszech miała miejsce znacznie wcześniej, niż w innych europejskich miastach. Największy włoski zakład energetyczny, Enel, rozpoczął inicjatywę „contatore elettronico” („mierników elektronicznych”) już w 2001 r. Wtedy to zastąpiono stare, elektromechaniczne liczniki energii elektrycznej urządzeniami, które pozwalają na zdalną transmisję odczytów, a także na zarządzanie zużyciem energii na poziomie klienta. Firma Enel, której 30% udziałów posiada państwo, zainstalowała 32 miliony liczników elektronicznych w przeciągu zaledwie pięciu lat. W ten sposób powstała największa i najściślejsza infrastruktura inteligentnie sterowanej dostawy energii elektrycznej.

a03_journalistenreihe_trenner_01

Jednakże, strategia cyfryzacji spółki Enel nie ogranicza się tylko do liczników elektronicznych, lecz obejmuje także wszystkie oddziały operacyjne grupy: wytwarzanie prądu, infrastrukturę, sieci elektryczne i handel. W sektorze dystrybucji energii elektrycznej, firma działa we Włoszech zarówno na polu cyfryzacji sieci elektrycznych, jak i kontroli elektrowni, co jest podstawowym wymogiem rozwoju inteligentnej sieci elektrycznej. Warto zwrócić uwagę na starania spółki Enel, by włączyć klienta końcowego do strategii cyfryzacji. Na przykład skierowany do klientów projekt „Isernia” zapewnia monitorowanie zużycia energii elektrycznej poprzez szerokopasmowe połączenie na podstawie protokołu komunikacyjnego WiMAX. Podstawą tego projektu jest także instalacja elektronicznych liczników energii elektrycznej.

W 2014 r. włoski rząd przyjął dekret legislacyjny „Sblocca Italia”, który zakłada, że cyfryzacja będzie podstawą strategii gospodarczej 2020.

Ponadto, transmisja elektronicznie zarejestrowanych danych dotyczących zużycia energii była przedmiotem umowy pomiędzy spółką Enel i operatorem telekomunikacyjnym Tim w 2015 r. Tim udostępnia spółce Enel swoją sieć telefonii komórkowej, aby zagwarantować wysoki poziom wiarygodności danych i ich transmisji dla świadczenia szerokiej gamy usług. Celem tej inicjatywy jest podniesienie wydajności sieci transmisji danych firmy Enel i zapewnienie optymalnego zarządzania kosztami. Włoski rząd silnie wspiera tę inicjatywę – zwłaszcza dlatego, że dekret legislacyjny „Sblocca Italia”, który został przyjęty w 2014 r. , zakłada, że cyfryzacja będzie podstawą strategii gospodarczej 2020.

Wielu innych włoskich dostawców podąża za przykładem spółki Enel i przekształca swoje procedury i usługi na cyfrowe. Na przykład spółka Acea, najważniejsze rzymskie przedsiębiorstwo i Esri, firma, która specjalizuje się w rozwiązaniach geoinformacyjnych (GIS), współpracują ze sobą od lipca. Dzięki temu porozumieniu, Acea ma zamiar rozwinąć się i zostać „Pierwszym włoskim, w pełni cyfrowym usługodawcą multienergetycznym”. Planowany projekt, „Acea 2.0”, który ma zostać ukończony do roku 2016, skupia się na rozwoju i zintegrowaniu zastosowań, z których korzysta grupa Acea, tj. planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie relacjami z klientami, systemy geoinformacyjne oraz zarządzanie personelem. Projekt ten ma na celu stworzenie jednolitego systemu, który podnosi wydajność i jakość usług, a także przejrzystość działalności.

a03_journalistenreihe_trenner_02

Najważniejszym cyfrowym rozwiązaniem technologicznym służącym do kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem jest inteligentny, elektroniczny licznik energii elektrycznej (inteligentny licznik) – nie tylko projekty firmy Enel są charakterystyczne dla tej sytuacji we Włoszech. Podobnie, decyzja włoskiego urzędu energetyki z 2013 r. przewiduje rozwój tak zwanych „miltiliczników”, dzięki którym gaz, woda, energia elektryczna i miejski system ciepłowniczy mogą być mierzone jednocześnie. W 2014 Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął pilotażowy projekt, w którym wzięły udział takie miasta jak Turyn, Reggio Emilia, Parma, Modena, Genoa, Verona, Bari, Salerno, Catania i mniejsze społeczności. Jeden rok przeznaczono na wdrożenie projektu, a sama faza operacyjna ma potrwać do dwóch lat. W zamyśle jedna, współdzielona sieć ma być używana do transmisji danych dotyczących zużycia energii z różnych mierników do dostawców. „Jest to innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które zmniejsza koszty administracyjne i gwarantuje optymalne zarządzanie przepływem danych”, wyjaśnia urząd.

Najważniejszym cyfrowym rozwiązaniem technologicznym służącym do kontaktu usługodawcy z konsumentem jest inteligentny, elektroniczny licznik energii elektrycznej (inteligentny licznik).

Ponadto, pod koniec listopada 2015 r. ma zostać opublikowany plan stworzenia „inteligentnego miasta”, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarki . W tym celu, Ministerstwo powołało specjalną grupę zadaniową kierowaną przez podsekretarz stanu, Simonę Vicari, aby przeprowadziła „badania i analizę, przygotowała projekt, stosowną integrację, a także by monitorowała rozwój szerokopasmowej infrastruktury”. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju cyfryzacji systemu energetycznego we Włoszech.Zdjęcia: grasundsterne, thinkstockphotos