Rynek francuski kwitnie

07.12.2015

Zamiana energii. Pojęcie, którego nie da się zignorować już od wielu lat. A w nadchodzących latach stanie się ono jeszcze trudniejsze do zignorowania. Niemcy już podjęły istotne kroki ku odejściu od energii nuklearnej i ku energii odnawialnej, po wydarzeniach w Fukuszimie. Inne kraje, jak Francja, podążają śladem Niemiec. W tym świetle, „zamiana energii” nie jest tylko pędem ku energii odnawialnej; jest również obserwowany konsekwentny ruch ku promocji bardziej efektywnego korzystania energii.

Termin „zamiana energii” opanował nasze codziennie życie od momentu katastrofy reaktora w Fukuszimie, 2011. To wtedy rząd niemiecki cofnął swoje uprzednie postanowienia i rozpoczął systematyczną inicjację wycofania się z energii nuklearnej. Wszystkie elektrownie nuklearne mają być zamknięte do roku 2022. Odwrót od energii nuklearnej, ku energii odnawialnej. Komisja Europejska wyraziła opinię że te działania, same w sobie, nie wystarczą do sukcesu zamiany energetycznej. W 2012, europejska Dyrektywa Efektywności Energetycznej (DEE) zobligowała wszystkie kraje członkowskie do systematycznego oszczędzania energii. DEE postuluje między innymi, by w Europie wszystkie budynki wielorodzinne z ogrzewaniem centralnym były wyposażone w odpowiednie mierniki lub podzielniki ciepła do końca roku 2016, aby wytworzyć większą świadomość konsumpcji energii wśród lokatorów.

 Ustawa mówi również o zmniejszeniu ostatecznego zużycia energii o połowę do roku 2050.

Francja obecnie dołącza do tego trendu i ostatnio w tym kraju zatwierdzona została kompleksowa ustawa reformy zamiany energii, Ustawa o Zamianie. Nie tylko udział energii nuklearnej ma znacznie spaść w ciągu 10 lat – celem ustawy jest także spowodowanie spadku ostatecznego zużycia energii o połowę do roku 2050. Aby osiągnąć te cele, rząd Francji ma zamiar wspierać remonty budynków, promować samochody elektryczne i dostarczyć nowych możliwości finansowania dla energii odnawialnej. Co więcej, zobligować obywateli kraju do użytkowania podzielników, czyli innymi słowy do indywidualnego rejestrowania, rozliczania i wizualizacji danych o konsumpcji energii w budynkach wielorodzinnych. Indywidualne odczyty zużycia zimnej wody są już we Francji normą od wielu lat, a teraz także gorąca woda i ogrzewanie nie będą już przypisywane mieszkańcom w przeliczeniu na metr kwadratowy. Tym samym Francja stanie się kolejnym wiodącym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który czyni pierwsze kroki ku spełnieniu wymagań DEE. W ten sposób zredukowana zostanie konsumpcja, zwiększy się wydajność oraz poziom ochrony środowiska.

Podzielniki w sektorze publicznym

Środki o niskim nakładzie inwestycyjnym i stosunkowo dużym wpływie, jak podzielniki, są szczególnie ważne, zwłaszcza dla części populacji o niższych dochodach: wartości empiryczne w krajach takich jak Dania czy Niemcy, posługujące się indywidualnymi rozliczeniami już od lat, pokazują że taka jawność znacznie zwiększa motywację do redukcji konsumpcji indywidualnej i związanych z nią kosztów. Komisja UE szacuje roczne oszczędności możliwe do osiągnięcia w ten sposób na 15 – 25 % konsumpcji ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Kiedy tylko pojawia się jakiekolwiek odstępstwo od normy i upływ wody jest większy niż zwykle, transmitowany jest sygnał alarmowy, który klient widzi także na portalu internetowym.

Pięć milionów budynków wielorodzinnych we Francji jest własnością państwa, mieszkaniami socjalnymi. Tutaj w dużej mierze konsumpcja energii przypisywana jest lokatorom w zależności od rozmiaru mieszkania. W świetle prawa ma się to obecnie zmienić. Aby pomóc mieszkańcom w redukcji konsumpcji energii i wody, ustawa postuluje aby zarządcy budynków w sektorze lokali socjalnych również mieli obowiązek dostarczać mieszkańcom danych na temat indywidualnej konsumpcji przynajmniej raz do roku i w oparciu o nie naliczać prawidłowe, realne koszta. Wielką korzyścią dla mieszkańców będzie to, że mogą kontrolować i regulować konsumpcję indywidualnie. W sektorze nowego budownictwa musi się to odbywać nawet raz na miesiąc, jak wyznaczono w standardzie Efektywności Energetycznej RT 2012. To kolejny krok w kierunku większej jawności i większych oszczędności w energii.

a01_trenner_wasser

Zmniejszanie kosztów poprzez wykrywanie wycieków

Jawność konsumpcji nie jest we Francji nowością: Francja uważana jest za kraj pionierski, zwłaszcza w kwestii konsumpcji wody. Straty wody wynikłe z uszkodzenia rur mogą pozostać niewykryte przez długi czas i prowadzić do przykrych niespodzianek w postaci rachunków, nie tylko dla zarządcy budynku, ale i mieszkańców. Do czterech litrów wody na godzinę może zostać zmarnowanych przez kapiący kran. Wadliwa spłuczka w toalecie może spowodować straty nawet pięciokrotnie większe. Dostawca energii elektrycznej, ista France, opracował system wczesnego ostrzegania przed stratami wody na potrzeby rynku francuskiego. Przepływ wody jest transmitowany w regularnych odstępach do ista, za pomocą mierników zainstalowanych w celu rozliczeń. Kiedy tylko pojawi się jakakolwiek anomalia i zużycie wody większe niż zwykle, transmitowany jest sygnał alarmowy, który jest także widoczny dla klienta na portalu internetowym. W ten sposób można szybko dokonać napraw i uniknąć drastycznych wzrostów kosztów. Dla porównania: przeciętne koszty konsumpcji wody to 660 Euro rocznie. Zwykły przeciek w toalecie może łatwo podwoić tą sumę. System alarmowy jest przenoszony także na inne obszary, jak temperatura czy detekcja dymu, tworząc w ten sposób inteligentny system sieciowy, w pełni wykorzystujący dobra digitalizacji i przyczyniający się polepszenia wydajności i ochrony klimatu.

Budownictwo socjalne = budownictwo inteligentne – pojęcia wzajemnie wykluczające się?

Woda czy ogrzewanie – tak czy inaczej zintegrowane rozwiązania dla przemysłu budownictwa są konieczne, tak by właściciele domów i zarządcy nieruchomości mogli rejestrować i przetwarzać dane w pełni automatycznie i przygotowywać w oparciu o te dane indywidualne rozliczenia. Rozwiązania software’owe Aareon w połączeniu z systemami zarządzania energią ista oferują obecnie maksymalną ochronę danych i jakość dla rynku francuskiego.Zarządcy budynków socjalnych i państwo idą nawet krok dalej, poszukując silnych partnerów takich jak ista, aby uczynić budynki jeszcze inteligentniejszymi i bardziej wydajnymi. Oferty wiązane, łączące dla przykładu dane na temat konsumpcji z kontrolą systemu ogrzewania, dostarczające użytkownikom danych za pośrednictwem portalu, to tylko przykład kierunków rozwoju eksplorowanych przez ista. Tematy te cieszą się coraz większą popularnością we Francji, dzięki wydarzeniom publicznym, takim jak na przykład Konferencja Klimatyczna ONZ w Paryżu, 2015 (COP21).

Zdjęcia: grasundsterne