„Wydajność energetyczna przede wszystkim" w zimowym pakiecie

17.08.2017

Zgodnie z mottem „Wydajność energetyczna przede wszystkim", UE pracuje nad ustanowieniem istotnej formuły zmian w dziedzinie energetyki do roku 2030. Jest to duży pakiet prawodawstwa, pod hasłem „Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków", składający się z ośmiu dyrektyw i rozporządzeń. Obecnie podlega on procesowi konsultacji w UE i ma zostać przyjęty do 2018 r.


Artykuł autorstwa Susanne Ehlerding


W projekcie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej Komisja Europejska wyznaczyła do 2030 r. wiążący cel w zakresie efektywności energetycznej, w wysokości 30%. – „Jestem szczególnie dumny z tego celu, ponieważ zmniejszy to naszą zależność od importu energii, stworzy miejsca pracy i zmniejszy poziomy emisji” – mówi komisarz ds. działań klimatycznych i energii, Arias Cañete.

Zarządzanie energią oznacza uwzględnianie efektywności energetycznej

„Wydajność energetyczna przede wszystkim” wykracza poza samą oszczędność energii. „Oznacza rozważenie potencjału efektywności energetycznej we wszystkich decyzjach politycznych i we wszystkich inwestycjach w system energetyczny”, mówi Edith Bayer z projektu pomocy w zakresie regulacji, który zajmuje się obserwacją rynków energii w Chinach, Indiach, Europie i USA.
W zeszłym roku, w trzech oddzielnych pracach Bayer podjęła temat „Wydajność energetyczna przede wszystkim”: „Zarządzanie dla Efektywności: Plan, Finanse i Wykonanie. Dziesięć krótkoterminowych działań, jakie powinna podjąć Komisja Europejska oraz Wydajność przede wszystkim: nowy paradygmat europejskiego systemu energetycznego. Jako ostatnia ukazała się praca Wydajność przede wszystkim: od zasady do praktyki: realne przykłady z całej Europy.
Najważniejsze stwierdzenie Bayer: „Musimy traktować wydajność energetyczną jako zasób” – powiedziała autorka w rozmowie z siecią „Emerging Leaders in Environmental and Energy Policy” (nowi przywódcy w polityce środowiskowej i energetycznej). Wyjaśnia tam także motywację dla tych prac, na przykładzie świata rzeczywistego: w swoich wcześniejszych pracach Bayer i jej współautorzy stale napotykali ten sam problem: ludzie twierdzą, że rozumieją wydajność energetyczną jako zasadę, ale nie rozumieją, co oznacza hierarchizacja w ujęciu „wydajności energetycznej przede wszystkim”.

Oszczędność energii dzięki modernizacji

Jednym z najlepszych przykładów, które znaleźli, był jeden z najstarszych: na początku lat 90, walijski zakład energetyczny Manweb stanął wobec perspektywy konieczności zbudowania nowej podstacji dla wspólnoty Holyhead. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Holyhead wzrastało. Manweb starał się unikać budowy podstacji i zainwestował w takie działania jak wydajne energetycznie żarówki, bezpłatne audyty energetyczne dla klientów komercyjnych i przemysłowych, a także zbiornik na ciepłą wodę w celu zmniejszenia zapotrzebowania w szczycie. Ostatecznie okazało się, że nie ma potrzeby budowania stacji, ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania w szczycie o 10%. Oczywiście, program efektywnościowy miał również swoje koszty, ale Manweb zyskał oszczędności netto w wysokości 350 000 funtów.

 

 

Czy wyznaczone zostały właściwe cele w dziedzinie wydajności?

Edith Bayer ma kilka krytycznych uwag na temat przepisów w pakiecie zimowym. Twierdzi, że przepisy nie są wystarczająco szczegółowe w kwestii sposobu wdrożenia idei „wydajności energetycznej przede wszystkim”:
– o reakcji na popyt niemal się nie wspomina, zbyt mało uwagi poświęca się tematowi ulepszeń istniejących zasobów budowlanych i oraz odnotowywania progresu” – mówi autorka.
Konsultanci firmy Ecofys wciąż widzą dużo miejsca na poprawę i złożyli w tej kwestii swoje propozycje. Dla przykładu, Ecofys opowiada się za tym, żeby cel oszczędności energii do roku 2030 wynosił 40%, a nie 30%. Koszty odpowiednich środków oszczędności energii mogłyby – w przeciwieństwie do oceny Komisji Europejskiej – z pewnością zostać zrekompensowane.
Jednak spór wokół celów oszczędnościowych jest obecnie skierowany w przeciwnym kierunku – a mianowicie ku obniżeniu. Padają żądania, aby zmniejszyć roczny cel oszczędzania energii, który obecnie obowiązuje i jest potwierdzony w pakiecie zimowym, z 1,5% do 1,4% – donosi Dora Petroula z Climate Action Network (sieć działań dotyczących klimatu). Sieć krytykuje, że z powodu wielu luk prawnych stan faktyczny wynosi zaledwie 0,75% rocznie.

– Potrzebujemy orędowników, którzy zapobiegną obniżaniu obowiązkowego progu oszczędnościowego – domaga się Dora Petroula. – Istnieje duże ryzyko że, biorąc pod uwagę kontrowersje dotyczące spornych kwestii, takich jak projektowanie rynku energii elektrycznej, cele związane z wydajnością mogą spaść na dalszy plan – mówi Edith Bayer. – Jeszcze długa droga przed nami, nim idea „wydajności energetycznej przede wszystkim” stanie się żywą koncepcją.