Projekty

Ten dział zajmuje się tym, co ista robi w swojej działalności operacyjnej: nasze usługi, produkty i projekty. Zabieramy czytelnika  do naszej codzienności. To, co robimy przedstawiamy konkretnie i w łatwy  do zrozumienia sposób. Zarówno pracownicy jak i zewnętrzni czytelnicy mogą stąd przybliżyć się do zdarzeń, które mają obecnie miejsce w spółce lub które mają wpływ na ista.