Działać proekologicznie ‒ Ochrona klimatu w szkołach

05.02.2018

W rok po oficjalnym uruchomieniu projektu, została utorowana droga dla ogólnokrajowej realizacji „Szkoły ista a efektywność energetyczna”. W 2018 ten projekt edukacyjny zostanie wdrożony w kolejnych 100 szkołach w całych Niemczech, koncentrując się na temacie „Energia w szkołach”. W samą porę na Nowy Rok projekt „Szkoły ista a efektywność energetyczna” otrzymał nagrodę „lider” KlimaExpo.NRW. Idealny czas, aby spojrzeć wstecz na dwanaście ekscytujących miesięcy oraz przyszłe wyzwania.

Jako główny sponsor Zielonej Stolicy Europy – Essen 2017, dzięki projektowi „Szkoły ista a efektywność energetyczna“ ista sprawia, że dzieci i młodzież entuzjastycznie podchodzą do ochrony klimatu i efektywności energetycznej oraz podtrzymuje ich zainteresowanie. Wkrótce stało się widoczne, że uczniowie są całkowicie zaangażowani w szkolny projekt dotyczący zmiany klimatu i mają wspaniałe cele. Na początku projektu Jason-Lee Gerhardt, uczeń gimnazjum Essen-Überruhr (GEÜ), wyjaśnił: „Chcielibyśmy uświadomić ludziom potencjalne straty energii. W tym celu zaczynamy od siebie i zadajemy sobie pytanie, jak możemy zmienić nasze zachowanie, aby oszczędzać energię.”

Tematy energii w harmonogramie

W lipcu został uruchomiony szkolny projekt ochrony środowiska „GEÜ działa proekologicznie”, który przedstawiono w raporcie kanału telewizyjnego RTL. Przez cały rok szkolny uczniowie wskazywali, gdzie tkwi potencjał oszczędzania energii w budynku szkoły i opracowali działania w celu zmniejszenia zużycia energii w szkole. Podczas oficjalnej inauguracji projektu politycy i przedstawiciele branży odpowiadali na pytania uczniów – wśród nich Christian Noll, członek Zarządu i zwolennik projektu. Jego wniosek: „Ochrona klimatu i efektywność energetyczna są ujęte w harmonogramie a ,Szkoły ista a efektywność energetyczna’ pokazuje, jak to zrobić.”
Od kilku miesięcy nauczyciele i uczniowie w szkołach biorących udział w projekcie mogli oglądać najnowsze dane dotyczące codziennej konsumpcji na ekranie infromacyjnym, dzięki czemu zostali uczuleni na bardziej odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie energii. Projekt „Szkoły ista a efektywność energetyczna” nie tylko tworzy wymagania techniczne w zakresie przejrzystego zarządzania energią w szkołach, ale również pomaga uczniom oceniać dane projektu ochrony klimatu polegającego na oszczędzaniu energii.

Od odpowiedzi na pytania dotyczące środowiska do skrzynki klimatycznej

Uczniowie i nauczyciele już dawno zmierzyli pożeraczy energii i mogą podać mnóstwo wskazówek na temat prostych sposobów oszczędzania energii. Podczas warsztatów, pracownicy ista przemienili uczniów w prawdziwych detektywów energii, którzy wiedzą, co jest ważne, jeśli chodzi o zrównoważone oszczędzanie energii: każdy, kto zostawia uchylone okno podczas gdy ogrzewanie jest włączone marnuje mnóstwo ciepła a zatem także energię. Stąd uczennice Dziewczęcego Gimnazjum Borbeck wiedzą: zamknij okno lub wyłącz ogrzewanie. Dyrektorka Jutta Reimann jest również zachwycona: „Warsztaty bardzo podobały się dziewczętom. Rozmowy z ekspertami ds. energii były fantastycznym urozmaiceniem codziennej szkoły. Uczennice wiedzą teraz, jak mogą oszczędzać energię w szkole i jestem pewna, że wypróbują niektóre z tych pomysłów w domu.”

Po starannym przeszkoleniu uczniów gimnazjum Holsterhausen w Essen, ista poprosiła ich, jako ekspertów energetycznych, o rozwinięcie pierwszego prototypu skrzynki klimatycznej. Uczniowie mogą posługiwać się skrzynką, aby odgrywać aktywną rolę w sprawach ochrony klimatu i rozwiązywać problemy energetyczne. Na przykład, za pomocą sprzętu pomiarowego znajdującego się w skrzynce, identyfikują słabe punkty energetyczne w budynku szkoły, mogą również wdrażać własne koncepcje ochrony klimatu dla swojej szkoły przy pomocy innowacyjnych materiałów edukacyjnych. Uczniowie sami układają treści. To wielki zaszczyt. Uczennica Linda Fiene rownież tak uważa: „Przetestowaliśmy cały sprzęt pomiarowy i materiały ze skrzynki i wybraliśmy tylko to, co sami kochamy.” Skrzynka klimatyczna jest częścią ogólnokrajowej inicjatywy edukacyjnej, którą ista wdrożyła w 2018 roku wspólnie ze stowarzyszeniem non-profit, BildungsCent. Szkoły w całych Niemczech mogą ubiegać się po wakacjach o jedną ze 100 skrzynek klimatycznych, a następnie wprowadzić do swojej szkoły tematy związane z energią, zmianą i ochroną klimatu.

Lider projektów aktywnej ochrony klimatu

Wiele różnych projektów szkolnych zmierza do wspólnego celu: lepszej ochrony klimatu i efektywności energetycznej w szkołach. Praca nad kursami projektowymi jeszcze się nie zakończyła; Opracowuje się i wdraża więcej pomysłów na bardziej zrównoważone i efektywne energetycznie szkoły. Jednak jedno jest już pewne: projekt „Szkoły ista a efektywność energetyczna” poruszaja ochronę klimatu w szkołach. Potwierdza to również nagroda KlimaExpo.NRW, która uznaje zaangażownie projektu w edukację w zakresie ochrony klimatu i tym samym motywuje do przyszłych prac nad projektem. Jeśli chciałbyś śledzić projekt, możesz to zrobić na stronie Facebook’a „ista schools in energy efficiency”.