Przejrzystość dla ochrony klimatu

07.11.2015

Toczy się aktualnie wiele dyskusji na temat nowej ery energetycznej. Na temat nowych linii energetycznych, farm wiatrowych, przyszłych elektrowni węglowych czy też nowoczesnych uprawnień handlu do emisji. Ale co zwykły człowiek może zrobić dla ochrony klimatu i bardziej odpowiedzialnego zużycia energii? Pilotażowy projekt „Oszczędzanie poprzez inteligentne ogrzewanie” pokazuje: tylko przejrzystość pozwala najemcom zostać graczami na rynku transformacji energetycznej.

Tylko ogrzewanie i ciepła woda składają się na 85% zapotrzebowania energetycznego prywatnego gospodarstwa domowego w Niemczech. Jeśli każde gospodarstwo domowe oszczędzałoby choć trochę energii, przy ponad 40 milionach domów, oszczędności byłyby pokaźne. Zwłaszcza jeśli pomyśleć nie tylko o prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech, ale także o dużych gospodarkach o wysokiej energochłonności jak Chiny czy Brazylia.

Rozliczanie indywidualne: każdy płaci za tyle, ile zużywa

Ale jak miałoby to działać? Prostym, ekonomicznym kluczem do sukcesu jest rozliczanie indywidualne. To znaczy indywidualne rejestrowanie i rozliczanie energii cieplnej i ciepłej wody na podstawie ich zużycia. Najemcy otrzymują rozliczenie roczne za indywidualne zużycie i związane z tym koszty. Każdy najemca płaci tylko za energię, którą sam zużył i sam może zdecydować: jak bardzo świadomie chcę kontrolować moje zachowania dotyczące zużycia energii? W wielu krajach, podliczniki są obowiązkowe w budynkach apartamentowych już od dekad. Wynik jest imponujący: Komisja Europejska uważa, że rozliczanie indywidualne oszczędza od 15 nawet do 30% energii, CO2 i kosztów – po prostu dzięki mierzeniu i sprawiedliwym rozdziale indywidualnych kosztów zużycia energii i wody.

Indywidualne rozliczanie 2.0: nowe, cyfrowe możliwości

Technologia pomiarów i analizy danych dotyczących zużycia energii zmieniła się gwałtownie po wprowadzeniu rozliczeń indywidualnych. Dzięki technologii radiowej, dane są w dużej mierze odczytywane cyfrowo i zdalnie. Osoba odczytująca liczniki nie musi już wchodzić do domów i dokonywać odczytu z poszczególnych podzielników ciepła. „Obecnie nasz system radiowy rejestrujący dane dotyczące zużyca energii w mieszkaniach prywatnych dokładnie i rzetelnie transmituje je przez sieć radiową do naszych serwerów w głównej siedzibie firmy ista. Wtedy przetwarzamy te dane, a następnie udostępniamy je naszym klientom w prosty i przejrzysty sposób”, wyjaśnia Antonio Fischetti, kierownik działu marketingu i rozwoju sprzedaży w ista Germany i dodaje: „Dzięki cyfrowym metodom pomiarów zużycia energii, możemy znacznie zwiększyć możliwości i wydajność rozliczeń indywidualnych.” Ponieważ – w przeciwieństwie do systemu energetycznego – infrastruktura jest już w pełni rozwinięta, możliwe jest wprowadzenie rocznych indywidualnych rozliczeń i wizualizacja zużycia energii.

Oszczędzanie pieniędzy za pomocą inteligentnego ogrzewania

Aby to zweryfikować, firma ista, wraz z Niemiecką Agencją Energii (dena), Niemieckim Stowarzyszeniem Lokatorów i Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, zainicjowała pilotażowy projekt „Oszczędzanie pieniędzy za pomocą inteligentnego ogrzewania”. Idea jest prosta: skoro przejrzystość informacji prowadzi do większej wydajności energetycznej w domu, to ta przejrzystość musi być systematycznie zwiększana. Zatem oprócz rocznego rozliczenia, w projekcie pilotażowym lokatorzy otrzymują informację o swoim miesięcznym zużyciu energii – w postaci cyfrowej w portalu internetowym, lub za pośrednictwem aplikacji w swoim smartfonie.

Zarządzanie danymi dotyczącymi zużycia energii zostało opracowane przez firmę ista. Lokatorzy mogą zobaczyć i przeanalizować swoje wyniki i koszty konsumpcji dzięki zaledwie kilku kliknięciom myszki. Funkcje prognozowania pokazują jak ich indywidualne zużycie energii będzie prawdopodobnie wyglądało w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Anonimowe porównania z innymi gospodarstwami domowymi pomagają spojrzeć z dystansem na ich własne zużycie energii. Wraz z konwersją na koszty i kilogramy wyprodukowanego CO2, każdy lokator otrzymuje pełną przejrzystość swojego zachowania dotyczącego zużycia energii.

Wstępne wyniki są przekonujące

Projekt zapoczątkowano jesienią 2013 r. W ty czasie prawie 200 gospodarstw domowych w Berlinie, Monachium i Essen wzięło w nim udział. Wynik uzyskany w dwóch okresach grzewczych: lokatorzy, którzy są co miesiąc informowani o swoim zużyciu energii grzewczej, potrzebują średnio o 16% mniej energii niż lokatorzy, którzy nie otrzymują regularnie takich informacji.  Lokatorzy sąsiadujący z tymi gospodarstwami domowymi również korzystają na prowadzonych testach: na przykład zużycie energii cieplnej spada średnio o 12% w budynkach zlokalizowanych w regionach objętych projektem. Dzieje się tak w szczególności dzięki intensywnej wymianie informacji pomiędzy lokatorami i większemu wyczuleniu wszystkich lokatorów po tym, jak skontaktowano się z nimi w sprawie potencjalnego udziału w projekcie. Ponadto, przeliczając dane na przeciętny budynek wielorodzinny w Niemczech, każdy lokator mógłby zaoszczędzić prawie 80 euro rocznie dzięki otrzymywaniu informacji o comiesięcznym zużyciu energii. Oszczędności są kompensowane poprzez koszt usługi od 21 do 41 euro rocznie, w zależności od zainstalowanej technologii pomiarów. W każdym razie, lokator oszczędza do 60 euro. „Prace techniczne są ograniczone do minimum, koszty w przeliczeniu na gospodarstwo domowe są przystępne, podczas gdy rezultaty oszczędzania są ogromne”, mówi Antonio Fischetti.

Nic dziwnego, że lokatorzy są zadowoleni z projektu pilotażowego. Ponad 80% badanych uczestników projektu poleciłoby, zasadniczo, ten system zarządzania danymi dotyczącymi zużycia energii swoim przyjaciołom, kolegom i znajomym. Ponad 70% uczestników projektu mówi, że ma teraz większą kontrolę na swoim zużyciem energii. Federalny Minister Środowiska, Barbara Hendricks, również uważa, że udostępnianie informacji o comiesięcznym zużyciu energii to dobry pomysł: „Koszty zużycia energii to duża część całego czynszu. Regularne informowanie o ich wysokości może pomóc w zmniejszeniu tak zwanego drugiego czynszu”, powiedziała Hendricks, kiedy otrzymała wyniki badań przeprowadzonych w Berlinie. „Ponadto, wyczula to konsumentów na odpowiedzialne użytkowanie energii, co może przyczynić się do ochrony klimatu”. 

Zdjęcia: grasundsterne, ista, dena