Cztery poglądy na świat ista

07.12.2015

INSIDEista czyni świat ista transparentnym dla wielu różnych grup docelowych. Czasopismo cyfrowe rzuca światło na wyzwania i innowacje, które kreują nasz biznes, ale także czyniąc nasze produkty i zakres usług oraz kulturę organizacyjną namacalną. Urok nowego formatu tkwi w jego dziennikarskiej różnorodności, ludziach, którzy wyrażają swoje opinie i zmieniających się poglądach. Nasi pracownicy prezentują cztery obszary czasopisma.

c01_trenner_01

PERSPEKTYWY

„Duża liczba czynników ma wpływ na nasz biznes. Dlatego nasza branża zmieniła się bardzo w ostatnich latach i będzie kontynuował swój rozwój w przyszłości. W dziale „Perspektywy” patrzymy na świat poza naszą codzienną pracą: Jaka jest aktualna sytuacja polityczna? Co dzieje się na rynku międzynarodowym? Co myślą eksperci, na przykład o ostatnim rozwoju w budownictwie mieszkań? Jak dziennikarze postrzegają krajowy przemysł energetyczny? Jakie problemy napotyka nasza branża? Co robi konkurencja? Dla mnie, jest to naprawdę ekscytujący obszar, którego już teraz oczekuję”
Christophe Conquy, ista Francjac01_trenner_02

OKIEM EKSPERTA

„Ten dział zajmuje się tym, co ista robi w swojej działalności operacyjnej: nasze usługi, produkty i projekty. Zabieramy czytelnika do naszej codzienności. To, co robimy przedstawiamy w jasny, łatwy do zrozumienia sposób. Zarówno pracownicy jak i zewnętrzni czytelnicy mogą być bliżej ważnych zdarzeń, które mają obecnie miejsce w spółce lub które mają wpływ na ista. Eksperci ista wyrażają swoje poglądy, przybliżają swoją pracę i dostarczają raport z pierwszej ręki o tym, jak projekty się rozwijają, jakie przeszkody muszą pokonać i jakich sukcesów oczekują dla spółki. W tej części jesteśmy w samym centrum zdarzeń, w sercu ista-dokładnie tam, gdzie moim zdaniem wszystko jest najbardziej interesujące!”
Paweł Kogut, ista Polskac01_trenner_03

NASI LUDZIE

„Nasza kultura korporacyjna i ludzie, którzy wypełniają ją życiem są tym, co napędza ista. Czy to pracownicy, klienci, dostawcy usług lub menadżerowie, wszyscy oni piszą każdego dnia następny rozdział sukcesu ista. W dziale „Nasi ludzie” chcemy się skupić na tym, co odbywa się za sceną. Główny punkt zainteresowania jest skierowany na poszczególnych pracowników, klientów, grupy lub oddziały malując kolorowy obraz ista. Pokazujemy, co motywuje ludzi w tym, co robią. Ich aspiracje, osiągnięcia, doświadczenie i sukcesy są na pierwszym planie-poza tym, nie można pracować bez ludzi”
Sonia Canelo Candea, ista International 

 

Zdjęcia: grasundsterne