O INSIDEista

INSIDEista czyni świat ista transparentnym dla wielu różnych grup docelowych. Czasopismo cyfrowe rzuca światło na wyzwania i innowacje, które kreują nasz przemysł ale także czynią nasz zakres produktów i usług i naszą kulturę namacalną. INSIDEista ma na celu stworzenie wspólnej platformy do komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Mamy nadzieję, że lektura zamieszczonych tu treści sprawi Wam przyjemność i rozwieje wszystkie wątpliwości!

Jesteś zarządcą nieruchomości lub lokatorem? Skontaktuj się z nami pod adresem.

ista International GmbH
Corporate Communications & Public Affairs
T +49 (201) 459 7160 // E inside@ista.com