Większa wydajność oraz transparentność

21.11.2016

Żeby rewolucja energetyczna się powiodła, ważne jest, by Niemcy stały się krajem jeszcze bardziej energooszczędnym. Z tego właśnie powodu rząd federalny podjął różne środki w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Wkład konsumenta, pozostaje jednak w dużej mierze ignorowany. Międzynarodowa firma konsultingowa, Ecofys, zbadała wpływ oszczędności na subroczną informację o konsumpcji dla najemców. Wyniki: Środek ten ma duży potencjał i prawie zawsze jest opłacalny

Kiedy i jaką ilość ciepła zużyłem? Ci, którzy znają odpowiedź mogą, jako użytkownicy, dostosować swoje zachowanie i korzystać z energii bardziej efektywnie. Odpowiedź na to pytanie daje sub-roczną informację na temat zużycia w domach, w których mieszka wiele osób. Opiera się to na następującej zasadzie: oprócz rocznego rachunku za ogrzewanie, najemcy otrzymują także comiesięczne aktualizacje dotyczące zużycia przez nich ciepła oraz związane z tym koszty. Wyniki badania Ecofys wykazują, że środek ten jest skuteczny w ok. 9 na 10 przypadków (redukcja zużycia została zredukowana do 5 procent). Zatem do roku 2020 mona byłoby zaoszczędzić 77 PJ* energii użytkownika końcowego.

Ze względu na to, że technologia cyfrowa obejmuje około 50 procent z wieloosobowych domów w Niemczech, możliwe jest już dziś wprowadzenie środka będącego częścią podlicznikową. Ponadto rząd federalny planuje przechwytywanie informacji na temat zużycia ciepła za pomocą tzw. Inteligentnego Pomiaru (Smart Metering). Również w ten sposób sub-roczne informacje konsumenckie byłyby możliwe. Jednak przejście do tej inteligentnej technologii pomiaru nie będzie obowiązkowe aż do roku 2020, a wtedy i tak będzie obowiązkowe tylko dla gospodarstw domowych z rocznym zużyciem energii pomiędzy 6 000 a 10 000 kWh. Oczywiście każdy może dokonać tej zmiany dobrowolnie już dziś.

Co to są podpomiary?

Dokonywanie "podpomiaru" jest to dokonywanie pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych w zależności od odbiorcy. Oznacza to, że każde gospodarstwo domowe płaci jedynie za energię, która w tym gospodarstwie rzeczywiście została zużyta.

Co to jest Inteligentny Pomiar?

"Inteligentny Pomiar" to co innego. Są to "inteligentne" liczniki, które są przede wszystkim używane do zbierania danych dotyczących zużycia energii, cyfrowego i w czasie rzeczywistym.

Najemcy korzystają już z niewielkich oszczędności.

Firma consultingowa Ecofys zainteresowała się przede wszystkim tym, czy wykorzystanie informacji w ciągu roku było korzystne finansowo dla konsumentów, czy to byłoby dodatkowe obciążenie dla budżetu domowego. W tym celu obiekty referencyjne z siedmiu epok budowlanych (stare budynki sprzed 1978 roku po nowe budynki) każde z czterema dostawcami energii (gaz ziemny, olej, centralne ogrzewanie i energia elektryczna) zostały porównane w ramach studium opłacalności. Dane dotyczące pomiaru ista stanowią podstawę dla użycia odpowiedniej energii, jak również związanych z tym kosztów.

„Subroczne informacje o konsumpcji wpływają już korzystnie na finanse zdecydowanej większości, z oszczędnościami rzędu 5%.”

To pokazuje: Oszczędność w wysokości 5% już jest finansowo opłacalna dla ogromnej większości, kiedy bazą dla niej jest sub-roczna informacja na temat konsumpcji. Z szacowanych kosztów wynoszących 30 euro rocznie i na jedno mieszkanie, środek ten jest korzystny finansowo lub przynajmniej finansowo neutralny dla 87 procent lokatorów. Oznacza to koniec oszczędności energii 77 PJ* do roku 2020, co jest ekonomicznie wykonalne dla konsumenta. Gdy koszty spadają do 20 euro rocznie, prawie wszyscy lokatorzy odnoszą zysk z wykorzystania informacji i można zaoszczędzić 85 PJ* końcowej energii bez żadnych kosztów.

Rentowność sub-rocznej informacji na temat konsumpcji z oszczędnością wynoszącą 5%

Wpływ na oczekiwane koszty jest znacznie większy, kiedy oszczędzane jest jedynie 3 procent energii. Korzyści finansowe rzadko osiąga się rzadko, gdy gospodarstwo domowe płaci 30 euro rocznie. Dodatkowe koszty, wynoszące do 10 euro rocznie są jednak łatwiejsze w zarządzaniu dla konsumenta. Większość najemców (82%) korzysta z tego środka, gdy inwestuje się tylko 20 euro rocznie i lokalu mieszkalnego.

Szybkie wdrożenie podpomiarów

Jak zrealizować tak szybko jak to możliwe tak ogromny potencjał oszczędzania sub-rocznej informacji o konsumpcji? Które rozwiązanie – dokonywanie podpomiarów czy Inteligentny Pomiar – jest bardziej skuteczne? Aby odpowiedzieć na te pytania, Ecofys obliczył oszczędność energii przy ogrzewaniu pomieszczenia i nagrzewaniu wody przez użytkownika końcowego w oparciu o podpomiary, jak i Inteligentny Pomiar do roku 2030. Podstawowym założeniem było zmniejszenie zużycia o 5 procent. W tym samym czasie wzięto pod uwagę przeszukanie rynku przez odpowiednie technologie w ciągu najbliższych kilku lat.

Podpomiary ułatwiają szybkie oszczędzanie energii, ponieważ wymagana technologia cyfrowa jest już obecna w około 50% wieloosobowych domów w Niemczech. Zużycie energii w Niemczech może zostać obniżone o 20 PJ* do roku 2017. Ponadto technologia ta pojawia się coraz częściej na rynku. W związku z tym, możliwe oszczędności poprzez samo stosowania podpomiarów dodaje do 89 PJ* do roku 2020.

„Zwiększenie przejrzystości zużycia umożliwia najemcom aktywną redukcję energii końcowej i w ten sposób przyczynia się do sukcesu zmian energetycznych i pozwala właścicielom w uatrakcyjnieniu ich własności.”

Natomiast wejście na rynek Inteligentnego Pomiaru nastąpi nie wcześniej niż w 2020 roku. Subroczne informacje dotyczące konsumpcji przy zastosowaniu każdego z rozwiązań mogą być wprowadzone dopiero od tej daty, dlatego też skala czasu badania ustanowiona przez Ecofys sięga roku 2030. W 2030 roku, przewiduje się oszczędności energii wynoszące 3 PJ* dla mieszkań jednorodzinnych, które mają być osiągnięte tylko poprzez Inteligentny Pomiar. Można do tego dodać 12 PJ* w domach wieloosobowych, co może zostać osiągnięte zarówno poprzez stosowanie podpomiarów, jak i poprzez Inteligentny Pomiar. Stosowanie podpomiarów posiada największy potencjał oszczędności, wynoszący 19 PJ*. W sumie oszczędności energii końcowej przy użyciu tego środka wyniosą 34 PJ* w 2030 roku.

Potencjał przejrzystości zużycia

Zwiększenie przejrzystości zużycia umożliwia najemcom aktywną redukcję energii końcowej i w ten sposób przyczynia się do sukcesu zmian energetycznych i pozwala właścicielom w uatrakcyjnić ich nieruchomości. Subroczne informacje dotyczące zużycia już peawie zawsze opłacają się najemcom z niewielkimi oszczędnościami wynoszącymi 5 procent. Ponadto można to zrealizować natychmiast w ramach stosowania podpomiarów. Nawet po wprowadzeniu Inteligentnego Pomiaru w 2020 roku, większy stosunek oszczędności energii końcowej będzie spowodowany tym środkiem. Wykonywanie podpomiarów może znacząco wpłynąć na wykorzystanie znacznego potencjału wewnątrzrocznego szybkiego i kompleksowego użycia informacji .

Ponadto, inne badania, takie jak program pilotażowy „Oszczędność pieniędzy poprzez mądre ogrzewanie”, który jest obecnie realizowany przez agencję energii w Niemczech, podkreślają znacznie większy potencjał oszczędnościowy subrocznej informacji o konsumpcji. W tym przypadku poinformowani uczestnicy byli w stanie zmniejszyć swoje zużycie ciepła o około 9 procent. W związku z tym, środki te mogą okazać się nawet bardziej skuteczne w praktyce.

*3,6 Petajoule są równoważne do 1 000 000 MWhPochodzenie zdjęć: ista, grasundsterne